NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pracovníci pomáhajících profesí se učili doprovázet pozůstalé

By Publikováno 7. 9. 2020 Aktuality, Nemocní

„Výstup na horu Hoře absolvuje pozůstalý a k jejímu zdolání potřebuje průvodce,“ taková slova zazněla na kurzu „Doprovázení pozůstalých“, který se uskutečnil ve dnech 28.–29. srpna a 3.–4. září 2020 pro zájemce nejen z řad nemocničních kaplanů, ale i pastoračních asistentů charit a dalších pomáhajících profesí.

Kurz vedli zkušení lektoři Naděžda Špatenková, autorka řady knih z oblasti poradenství pro pozůstalé, provozovatelé pohřebních služeb Radmila Zaoralová a Pavel Cajzl a ředitelka institutu Marta Hošťálková. Kurz byl obohacen o exkurzi na Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci, kde se účastníkům kurzu věnovala lékařka Veronika Pagáčová. Dále kurzisté zavítali na Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc, kde se jich ujal sanitář Roman Želísko a vrchní sestra Eva Srovnalová. Mimoto navštívili Poradnu pro pozůstalé Hořec. Poděkování patří všem přednášejícím, ale také děkanům-vikářům a nemocnicím za finanční podporu při realizaci kurzu.

Absolventi kurzu jsou připraveni složit kvalifikační zkoušky Poradce pro pozůstalé. Přejeme jim hodně sil do služby průvodců pozůstalých.

Věra Řešetková