NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nový charitní dům pomůže zkvalitnit zázemí terénních služeb na Vsetínsku

By Publikováno 7. 9. 2020 14 září, 2020 Aktuality, Charita, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Charita Kalendář hlavní strana
Nový Hrozenkov Mapa

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov se rozhodla vyjít vstříc rozšiřující se nabídce poskytovaných služeb a doplnit své zázemí o nový objekt. Zrekonstruovaný dům ve středu 16. září 2020 požehná arcibiskup Jan Graubner.

„V rámci projektu ‚Zkvalitnění zázemí terénních služeb Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov‘ jsme v těsné blízkosti centra městyse zakoupili rozestavěný dům a pustili se do stavebních úprav. Vzniklo tak moderní, dispozičně i provozně funkční administrativní a provozní zázemí pro poskytování terénních sociálních služeb,“ shrnuje ředitelka novohrozenkovské Charity Danuše Martinková. Realizace podle ní podpoří sociální služby nejen v Novém Hrozenkově, ale v celém rozsáhlém údolí horního toku Vsetínské Bečvy, od Velkých Karlovic po Hovězí, tedy na území, kde Charita Svaté rodiny působí.

Projekt pomůže vybudovat zázemí především pro terénní pracovníky, aktuálně ho budou využívat tyto typy služeb:

Pečovatelská služba: jejím posláním je zajistit pomoc seniorům a lidem se zdravotním omezením, kteří nejsou plně soběstační – jejich situace nevyžaduje permanentní nebo časově delší pomoc a podporu, nicméně bez alespoň krátkodobé pomoci druhé osoby nejsou schopny bez problémů fungovat. Tato služba je poskytována v domácím prostředí a umožňuje si zachovat v maximální možné míře způsob života, na který byli zvyklí. V rámci registrace této sociální služby je jako cílová skupina senioři, ale stále častěji je poskytována i lidem se zdravotním omezením od 18 let.

Osobní asistence: poskytuje individuální podporu a pomoc lidem, kteří pro své omezení nebo postižení potřebují ke svému životu dopomoc druhé osoby. Tím jim je umožněno žít nadále důstojným a hodnotným životem a vykonávat činnosti, které by dělali sami, kdyby toto postižení nebo omezení neměli. To vše ve svém přirozeném prostředí a v začlenění do okolní společnosti. Do cílové skupiny patří osoby s mentálním, tělesným nebo zdravotním postižením i senioři.

Sociální rehabilitace: sociální rehabilitace pomáhá uživatelům naučit se trvale žít se svým zdravotním omezením či jinými obtížemi a v praktickém životě překonávat některé nepříznivé dopady omezení a tím zůstat v místě, které si vybrali pro svůj život a v okruhu osob, v rámci kterého svůj život chtějí prožít. V rámci služby jde převážně o nácvik a podporu při různorodých činnostech, vedení uživatelů ke všem aktivitám, směřujícím k dosažení lepší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

„Projekt tak svým působením zajistí, aby byly poskytované sociální služby nabízeny nejen v potřebné kvalitě, se zachováním a případným rozšířením současných kapacit daných služeb, ale aby také nediskriminovaly nebo nesegregovaly žádnou ze sociálně znevýhodněných skupin jejich uživatelů,“ dodává ředitelka Martinková.

Projekt s celkovým rozpočtem 19 milionů korun pomohly financovat také Lesy augustiniánského opatství s.r.o. (500 tis. Kč), firma Austin Detonator s.r.o. (250 tis.) a firma Kayaku Safety Systems a.s. (250 tis.). Půjčku na předfinancování celé akce zajistilo Arcibiskupství olomoucké.

Zdroj: www.nhrozenkov.charita.cz