NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Jaký bude nadcházející školní rok na CMG v Prostějově?

By Publikováno 4. 9. 2020 Aktuality, Školy

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově zahájilo školní rok 2020/2021 v úterý 1. září tradičně v kostele Povýšení sv. Kříže mší svatou a netradičně s rouškou. Přesto že tím bylo trochu ztíženo rozeznávání jednotlivých tváři, vůbec nám to nezkalilo radost z toho, že se opět vidíme, že budeme moci opět zasednout do lavic tak, jak jsme byli zvyklí, a doufáme, že nastávající školní rok proběhne normálně, byť třeba občas s rouškami.

Velmi nás potěšilo, že na zahájení školního roku přijal naše pozvání P. František Ptáček, SDB, který nyní působí v Brně, ale Prostějov mu není neznámý, neboť tu působil jako farář, byť je to již 20 let. Tomu se vůbec nechtělo věřit. V promluvě nás o. František vyzval, abychom se stále snažili růst a dělat něco pro druhé jako lék na sobectví v nás i v současné společnosti.

Spolu s ním celebrovali mši svatoz také děkan P. Aleš Vrzala, školní kaplan P. Ladislav Banďouch, SDB a další otcové salesiáni, kteří v Prostějově působí – P. Pavel Čáp, SDB, P. Emil Matušů, SDB a P. Ladislav Hubáček, SDB. Do předních lavic v kostele usedli noví studenti gymnázia a žáci 6. ročníku ZŠ, které v hojném počtu doprovodili rodiče a další příbuzní. O hudební doprovod se kromě varhan postarala naše schola. I bez velkého předchozího zkoušení byla opět výborná.

Hned druhý den ráno, po té, co jsme opět zapnuli školní zvonek, začal běžný provoz. Třídy se zaplnily, chodby ožily a studenti primy se vypravili se svým třídním učitelem, školním kaplanem a pracovníky školního klubu na čtyřdenní seznamovací kurz, který jako první startuje na Staré Vodě v Jeseníkách. Během záři se pak vystřídají všechny třídy na kurzech tematicky seřazených podle ŠVP Doopravdy a které právě „pomáhají růst“ a učí „dělat něco pro ty druhé“.

Nový školní rok začal, a tím se definitivně zavřela vrátka za prázdninovými dny a otevřela se kniha deseti měsíců života, do níž budou žáci i učitelé vpisovat nové zážitky i dobrodružství vědy a poznání, které ke školnímu roku patří. Tak si přejme, ať se vše daří a prosme s důvěrou v Boží požehnání a pomoc.

Jitka Hubáčková, foto archív CMG