NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Budovatelé Katolické akce: Bedřich Vašek a Josef Kraft

By Publikováno 2. 9. 2020 Aktuality

Na pultech knihkupectví s katolickou literaturou se v těchto dnech pod názvem „Budovatelé Katolické akce v olomoucké arcidiecézi v první polovině 20. století: Bedřich Vašek a Josef Kraft“ objevuje nová publikace. Na životních příbězích dvou katolických kněží je v ní pojednáno o papežském pastoračním projektu 1. poloviny 20. století, kterým byla Katolická akce. Tu vyhlásil papež Pius X., jeho nástupce Pius XI. ji intenzivně podporoval a papež Pius XII. byl jejím dovršitelem.

Cílem Katolické akce byla reevangelizace nebo – jak se dnes říká – nová evangelizace kdysi tradičních křesťanských území. Papežové si byli vědomi toho, že v důsledku změn ve společnosti vznikly a vznikají nové misijní oblasti a to nejen ve smyslu teritoriálním, ale také ve smyslu sociálním, a že církev musí i tam hlásat evangelium. Iniciovali proto projekt, který chtěl vytčeného cíle dosáhnout kvalitní a trvalou náboženskou formací laiků, kteří následně vnesou evangelium jako misionáři do míst, kde žijí a pracují.

V Československu byla Katolická akce zavedena rozhodnutím československé biskupské konference v roce 1928. V tehdy dvoujazyčné olomoucké arcidiecézi pověřil olomoucký arcibiskup tímto úkolem dva kněze: pro českou komunitu jím byl profesor sociologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci ThDr. Bedřich Vašek a pro německou komunitu katecheta v Olomouci ThDr. et PhDr. Josef Kraft.

Pro oba se tento úkol stal trvalou součástí jejich kněžského života a působení. Každý z nich ho sice, jak to ostatně v pastorační praxi vždy bylo, uskutečňoval jiným způsobem, což je v nové publikaci popsáno. Zároveň ale oba byli a stále jsou vzhledem ke svému aktivnímu nasazení pro hlásání evangelia významnými a trvalými (byť částečně pozapomenutými) články kontinuity předávání víry. Tuto živou tradici místní církve doby nedávno minulé my všichni na naší vlastní cestě víry nutně potřebujeme nejen jako „velké povzbuzení“ – jak napsal olomoucký arcibiskup Jan v úvodním slovu k publikaci, tak také – jak v jednom ze svých kázání řekl papež František – „abychom měli imunitu pro vyrovnávání se s obtížemi, které vždy znovu a znovu budou vstupovat do našich životů.“