NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vstupy do škol představí sv. Václava

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Školy
Olomouc – Biskupské nám. Mapa

Na seminář, jehož cílem je zapojit lektory do vzdělávání dětí v rámci tzv. „Vstupů do škol s náboženskými tématy“ a přiblížit jim sv. Václava a jeho přínos pro náš národ, zvou všechny zájemce pracovníci olomouckého Centra pro školy. Setkání se uskuteční v úterý 8. září 2020 od 15.30 do 18.00 v budově biskupské kurie.

Seminář „Svatý Václav a jeho přínos pro náš národ“ je akreditován MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogů a účastníkům bude na požádání vystaveno osvědčení o absolvování semináře. Všichni účastníci obdrží CD s předvedenými materiály.

Přihlášku je třeba zaslat nejpozději dva dny před termínem semináře, a to Heleně Polcrové z Centra pro školy na adresu Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel. 587 405 255 (243), e-mail polcrova.helena@ado.cz.