NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

K poslechu už jsou připraveny audionahrávky všech kapitol Janova evangelia

By Publikováno 28. 8. 2020 Aktuality, Lektoři

Přijměte pozvání k poslechu Janova evangelia prostřednictvím audionahrávek všech kapitol.

„Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: ‚Pokoj vám!‘ Potom vyzval Tomáše: ‚Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď  nevěřící, ale věřící.‘  Tomáš mu odpověděl: ‚Pán můj a Bůh můj!‘ Ježíš mu řekl: ‚Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili!‘“ (Jan 20,26-29).

Právě poslech Janova evangelia nás může důvěrně seznamovat s životem Pána Ježíše a probouzet tak naši víru v nekonečnou lásku Boží a posilovat naši důvěru a naději. Abychom tak mohli být právě ti blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili, a se sv. Tomášem znovu a znovu vyznávali: „Pán můj a Bůh můj.“

Ať poslech Janova evangelia přináší všem posluchačům hojnost požehnání a potřebné milosti přejí tvůrci audionahrávek Martina Pavlíková, interpretka mluveného slova, a Jaroslav Topinka, zvukový technik.

Martina Pavlíková

Nahrávky je možné poslouchat zde.