NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Studenti AG se vracejí do nového, opravou prošly vstupní prostory, učebny i knihovna

By Publikováno 27. 8. 2020 6 září, 2020 Aktuality, Školy, Tisková zpráva

Od vstupních prostor až po zázemí vyučujících sahala letos další etapa oprav Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži. V září tak na studenty čekají například nové učebny výtvarné výchovy, matematiky, dějepisu nebo českého jazyka a velkými změnami prošla také školní knihovna.

V letošním roce se na gymnáziu opravovaly ty části, které nespadaly do dotačních titulů v předchozích letech. „Již na jaře jsme ve druhém patře opravili kabinet anglického jazyka a celou chodbu u auly, následně pak učebnu výtvarné výchovy s přilehlým kabinetem a chodbou v prvním patře. V přízemí pak opravy pokračovaly v průběhu prázdnin rekonstrukcí kabinetu ruštiny, českého jazyka, dějepisu, zeměpisu a dvou kabinetů tělesné výchovy, opravily se i dvě třídy matematiky, učebny dějepisu a českého jazyka a kmenová učebna v přízemí,“ říká ředitel AG Jan Košárek a dodává: „Podařilo se nám opravit i sborovnu, kanceláře pro ekonomické oddělení školy, vrátnici, sekretariát a místnosti pro zástupce ředitele i ředitelnu.“

Velké stěhování a opravy nastaly ve školní knihovně. „Na jaře byly vystěhovány všechny knihy, které se v těchto dnech vracejí nejen do nových prostor, ale také do nových skříní. Školní knihovna se nyní může chlubit novým uspořádáním a nábytkem a její kapacita se navýší o cca 5 tisíc svazků,“ shrnuje Košárek. Ve všech výše zmíněných prostorech se podle něj vždy opravovaly veškeré elektrorozvody a instalovala se nová svítidla, kompletně se rekonstruovalo vodovodní a odpadní potrubí. Všechny místností mají také nové podlahy, omítky a štuky, výmalbu i dveře a každá místnost je vybavena centrálním rozhlasem, hodinami a internetovými přípojkami.

Ke dlouhému výčtu opravených učeben a dalších prostor je podle ředitele třeba dodat ještě kompletní rekonstrukci přilehlých chodeb, sociálních zařízení, technických prostor a dvou schodišť. „Letošní opravy jsou mimořádné, protože jejich výsledek pozná každý student i návštěvník již při vstupu do školy, kde všechny přivítá novotou zářící vestibul,“ doplňuje ředitel.

Realizace celé etapy oprav se stejně jako v minulých letech ujala firma Rapos, dveře dodala firma Hon a okna truhlářství Jakubec. „Za vzornou spolupráci a ochotu patří zmíněným firmám díky,“ dodává Košárek a uzavírá: „Celá letošní etapa rekonstrukce AG byla možná jen díky podpoře zřizovatele, olomouckého arcibiskupství, které přispělo částkou ve výši 33 milionu korun. Patří mu za to velké poděkování.“