NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Letošní „Doba stvoření“ se zaměří na hříchy nespravedlnosti a zpustošení

By Publikováno 26. 8. 2020 Aktuality, Ekologie

Zatímco slavení doby adventní, vánoční, postní a velikonoční se v církvi ustálilo již ve středověku, „doba stvoření“ se v křesťanských církvích slaví teprve od počátku nového tisíciletí. Je to několik týdnů od Dne modliteb za péči o stvoření 1. září do svátku sv. Františka z Assisi 4. října, kdy mohou křesťané slavit Boží dílo stvoření, děkovat za ně a věnovat zvláštní pozornost vztahům mezi sebou navzájem a s celým stvořeným světem.

Během této doby se křesťané nejrůznějších tradic shromažďují k modlitbě za stvoření a společně jednají v jeho prospěch. Desetitisíce křesťanů na šesti světadílech slaví tuto dobu při rozmanitých událostech pořádaných dobrovolníky, od modlitebních setkání přes besedy po společný úklid zeleně.

Celosvětovým tématem oslav roku 2020 je „Milostivý rok pro Zemi“ se zaměřením na obnovu a uzdravení z hříchů nespravedlnosti a zpustošení. Jako pomůcku všem, kdo by se v České republice do celosvětových oslav chtěli v rámci svých farností, sborů nebo společenství zapojit, zveřejnila iniciativa Žít Laudato si’ český překlad „Průvodce slavením“. Ve formátu pdf si ho lze stáhnout zde: Průvodce slavením Doby stvoření 2020.

Různé formy modlitebních nebo meditačních setkání, besed a společného jednání mohou pořádat nejrůznější subjekty, formální i neformální skupiny. Když se Doba stvoření slaví liturgicky ve farnostech a farních společenstvích, dochází k propojení slavení mše svaté s tématy ohrožení stvořeného světa a jeho obyvatel. Když se slaví v ekumenickém kontextu, dochází k propojení tématu ohrožení světa s tématem jednoty křesťanů, kteří jsou společně povoláni o svět pečovat. Vhodnou formou slavení může být mše svatá slavená venku, společná pouť a rozmanité programy, které otevřou srdce přítomných k ponížení stvořeného světa a jeho obyvatel.

Zdroj: www.zitlaudatosi.cz