NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

K oslavě sarkandrovského jubilea bude vydána pamětní medaile

By Publikováno 18. 8. 2020 21 srpna, 2020 Tisková zpráva

V rámci oslav letošního trojnásobného výročí mučedníka a jednoho z patronů olomoucké arcidiecéze sv. Jana Sarkandra vznikne také pamětní medaile s motivem ze Sarkandrovy kaple v Olomouci. Slavnostní ražbu jejího prvního exempláře vykoná ve čtvrtek 20. srpna 2020 ve vsetínské pobočce Pražské mincovny arcibiskup Jan Graubner.

Razit se bude stříbrná medaile z limitované a číslované edice v počtu pouhých sto neprodejných kusů. Ty budou sloužit k reprezentativním účelům arcibiskupství, například jako dary pro významné návštěvy. „Pro veřejnost pak bude určena medaile menšího provedení z obecného kovu. Jako poděkování ji mohou získat ti, kdo přispějí na opravu Sarkandrovy kaple v Olomouci,“ říká arcibiskup Graubner. Slavnostní ražbě budou vedle něj přítomni také zástupci Pražské mincovny a města Vsetín i autor medaile, rytec Tomáš Lamač.

Ražba sarkandrovské medaile navazuje na historickou tradici mincovnictví olomouckých biskupů, jejíž základy položil roku 1608 v Kroměříži kardinál František z Dietrichštejna na základě privilegia uděleného císařem Rudolfem II. s odkazy na starobylá středověká privilegia. Největší věhlas však kroměřížské mince získaly za biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna, který také nechal v roce 1665 postavit budovu biskupské mincovny. Mince se zde razily dalších sto let a tato tradice se také stala základem pozoruhodné numismatické sbírky uchovávané na Arcibiskupském zámku, sbírky obsahující i další vzácné evropské ražby od patnáctého do dvacátého století.

Věřící zejména v olomoucké arcidiecézi si letos připomínají hned tři výročí spojená s mučedníkem sv. Janem Sarkandrem: 17. března uplynulo 400 let od jeho mučednické smrti, 6. května 160 let od slavnostního vyhlášení jeho blahořečení a 21. května pak 25 let od svatořečení. Životní osudy tohoto kněze, mučedníka a jednoho z patronů arcidiecéze shrnuje pomocný biskup Antonín Basler: „Narodil se roku 1576 v polském Skočově. V roce 1609 byl v Brně vysvěcen na kněze a postupně prošel několik farností: Opavu, Charváty u Olomouce, Uničov, Zdounky, Boskovice a nakonec Holešov. Je to doba třicetileté války a sporů mezi katolíky a protestanty. Svatý Jan po návratu z pouti k Panně Marii Čenstochovské upadl do podezření, které se neprokázalo – totiž že to byl on, kdo na Moravu pozval polská vojska pustošící především panství evangelických šlechticů, nebo že o tom alespoň věděl, neboť byl zpovědníkem moravského zemského hejtmana Lobkovice. Právě Holešov byl Janovou zásluhou před vydrancováním zachráněn. Ačkoli se mu podařilo včas uprchnout a skrývat se, byl nakonec zajat a na následky trojího mučení pak v Olomouci zemřel,“ říká biskup Basler a dodává: „Svatý Jan Sarkander zůstane pro všechny generace vynikajícím svědkem síly víry, pravdy a věrnosti, mučedníkem zpovědního tajemství a pro naše země také vzácným přímluvcem.“

K účasti na slavnostní ražbě jsou zváni také novináři. Zahájena bude 20. srpna v 16.00, seznámení s prostorem výrobního závodu Pražské mincovny (Mostecká 364, Vsetín) a příprava techniky je možná už od 15.00. Parkování vedle budovy a občerstvení zajištěno. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je třeba se hlásit Pavlu Trtíkovi z Pražské mincovny na e-mailu trtik@mincovna.as nebo na tel. 603 338 883.