NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nahrávání Janova evangelia se blíží k závěru, připraveny jsou kapitoly 17–19

By Publikováno 10. 8. 2020 Aktuality, Lektoři

Přijměte pozvání k poslechu Janova evangelia prostřednictvím audionahrávek 17. až 19. kapitoly spolu se všemi kapitolami předešlými.

Blížíme se ke konci Janova evangelia, kde se pod křížem setkáváme s Pannou Marií: „U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská“ (Jan 19,25). Pán Ježíš vyvýšený na kříži říká své Matce a učedníku, kterého měl rád, poslední slova: „Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: ‚Ženo, to je tvůj syn.‘ Potom řekl učedníkovi: ‚To je tvá matka.‘ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě“ (Jan 19,26-27).

Tato slova jsou i po dvou tisíci letech určena všem, kteří se obrací na Krista visícího v bolestech na kříži a chtějí slyšet jeho poslední slova. Zde pro nás může být velkou pomocí právě Matka Boží. My, kteří se chceme zaposlouchat do Janova evangelia a nechat ho působit v našem životě, se můžeme obracet na Matku Boží a Matku naši a prosit ji o pomoc. A nejen na ni, ale také na učedníka, kterého měl Pán Ježíš rád. Prosit je, ať nám vyprošují otevřené srdce a mysl, aby se nás Boží slovo mohlo osobně dotýkat, a tím nás uzdravovat. Aby nám vyprošovali ochotu nést své vlastní kříže, ale i kříže druhých.

Pannu Marii nám připomíná i papež František v závěru svého apoštolského listu Aperuit illis: „Na cestě přijetí Božího slova nás provází matka Páně. Je nazývána blahoslavenou, protože uvěřila, že se splní, co jí bylo Pánem řečeno (srov. Lk 1,45). Mariino blahoslavenství předchází všechna blahoslavenství, která Ježíš vyslovil o chudých, plačících, tichých, pokojných a pronásledovaných, neboť je předpokladem každého blahoslavenství. Žádný chudý člověk není blahoslavený proto, že je chudý; stane se blahoslaveným, když jako Maria uvěří, že se Boží slovo naplní. Připomíná to sv. Augustin, veliký učedník i znalec Písma svatého: ‚Někdo ze zástupu řekl udiveně: Blahoslavený život, který tě nosil. Ježíš odvětil: Spíš jsou blahoslavení ti, kdo Boží slovo slyší a zachovávají. To znamená: I moje matka, kterou nazval blahoslavenou, je proto blahoslavená, že uchovávala Boží slovo; ne proto, že se v ní Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi, ale proto, že uchovávala právě to Boží slovo, jehož prostřednictvím dostala život a které se v ní stalo tělem‘ (Pojednání o Janově evangeliu, 10,3).“

Martina Pavlíková

Nahrávky je možné poslouchat zde.