NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Po útocích zla jsem dnes silnější než kdy dřív

By Publikováno 15. 7. 2020 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Pánovu přítomnost jsem silně pocítila v době propojení mého muže se záhrobím, vypráví v rubrice Zkušenosti s Bohem paní Nika.

Víra v Pána mi byla dána už mým narozením, křtem, svatým přijímáním a v dospělosti i svátostí biřmování. V životě jsem si prošla mnoha úskalími jako každý z nás. Ale vždy jsem je díky víře v Boha překonala. Jsem šťastná, že Bůh mi otevírá srdce a vědomí a učí mě být lepším člověkem. Dal mi to nejcennější: manžela, dvě krásné zdravé dcery – prostě rodinu, po které jsem vždy toužila. Můj muž byl člověk nekřtěný a bez víry, což mne sužovalo. Nikdy mě ale od Pána neodrazoval a naše děti taky ne.

Silně jsem pocítila Pánovu přítomnost v době propojení mého muže s dušemi nebo energiemi z posmrtného života. Bylo to velmi nepříjemné období, které si neradi připomínáme, ale není den, kdy bych na to nemyslela. Sám satan a jeho stoupenci se hlásili o slovo lstí. Nakonec můj muž pochopil, že jeho ochranou a vysvobozením je ten nejvyšší, sám Ježíš. Stačí tak málo: vnímat svět, ve kterém žijeme, Boží sílu, která nás obklopuje. Je ale jen na nás, zda pustíme Boha ze svého srdce a podlehneme ďáblu, ze kterého pramení závist, zloba a zášť. Díky tomu jsem dnes ještě silnější než dřív a započala ve mě další životní etapa: přiblížit se co nejvýše Bohu.

Z čeho mám ovšem po těch těžkých chvílích radost největší je to, že můj muž konečně pochopil Boha, jeho moc a lásku. S velkou pokorou přijal svátost křtu a svatého přijímání, stal se Božím dítětem a chce být spasen – Bohu díky! Jsem šťastná, že můžu žít život tady na zemi, a děkuji za každý prožitý den se svou rodinou v radosti, lásce, spokojenosti. Jak pravil Pán: Já jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala, a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Není možné, aby nepřišla pokušení, ale běda tomu, skrze koho přicházejí. Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a sami nebudete zavrženi, a – co je důležité – odpouštějte, a také vám bude odpuštěno! Toto jsou pro mě důležitá slova a budu se jimi řídit.

Nika