NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Františkáni zvou na setkání ke Dni modliteb za péči o stvoření

Naplánovaná událost Aktuality Ekologie Kalendář – Basler Kalendář hlavní strana
Hradec Králové – kostel sv. Antonína Mapa

Místní bratrské společenství Sekulárního řádu sv. Františka v Hradci Králové zve v sobotu 29. srpna 2020 na již 4. ročník „Františkánské stezky ke Dni modliteb za péči o stvoření“. Mši svatou bude celebrovat biskup Antonín Basler.

Papež František vyhlásil 1. září jako „Světový den modliteb za péči o stvoření.“ Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit si znovu své povolání spravovat svět a starat se o něj. Je také dnem díků za krásu Božího díla, nám svěřeného do péče, dnem proseb o pomoc při ochraně stvoření, dnem proseb za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme.

Letošní ročník setkání, které františkáni pořádají v Hradci Králové, se koná v sobotu 29. srpna. Stezka bude zahájena mší svatou v kostele sv. Antonína na Novém Hradci Králové v 9.00 (doprava od nádraží trolejbusy č.1 a 2), celebrovat ji bude biskup Antonín Basler. Celková délka stezky je přibližně 8 km a většinu trasy povede lesem. Zakončena bude v kostele sv. Antonína okolo 14. hodiny požehnáním poutníkům a následovat bude občerstvení pro všechny na faře.

Na jednotlivých zastaveních se seznámíme s hlavními myšlenkami encykliky Laudato si’ papeže Františka v souvislosti s ochranou přírody a s tím, jak můžeme k její ochraně přispět my sami. Připomeneme si i postoj sv. Františka k přírodě a stvoření. Stezka by měla být, jak říká papež František, příležitostí poděkovat Bohu za krásu světa kolem nás, vyjádřit vděčnost za to, co nám svěřil do péče, a prosit ho o pomoc při ochraně všeho stvoření i za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme. Kromě toho má také inspirovat ke konkrétním iniciativám v boji proti krizi životního prostředí, jíž čelí naše planeta. Svoji účast s odborným výkladem přislíbil trvalý jáhen a ředitel Diecézních lesů Hradec Králové Pavel Starý.

Vladimír Dvořák, FrantiskaniHK.eu