NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Skončilo 123. plenární zasedání ČBK

By Publikováno 7. 7. 2020 Aktuality

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se sešli 6. a 7. července na 123. plenárním zasedání ČBK na Velehradě. Jednání se účastnili i předsedové konferencí vyšších řeholních představených. Po celou dobu zasedání biskupů byl přítomen i apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Charles D. Balvo.

Biskupové se během jednání věnovali ekonomickým otázkám, investování a hospodaření v diecézích a organizacích, které spadají pod vedení ČBK. Zabývali se oblastí pastorační péče neslyšících v České republice, jejíž cílem je vizuální zpřístupnění mluveného a psaného slova a vychází z principu evangelizace a pastorace jazykem a v jazyce neslyšících.

Arcibiskup olomoucký Jan Graubner, předseda ČBK a biskup delegát pro charitu a sociální služby představil aktivity Charity ČR v době koronaviru. Biskupové vyjádřili velké uznání a poděkování všem pracovníkům Charit za jejich práci a velké nasazení v době pandemie. Věnovali se také podnětům z komisí a pracovních skupin např. pro katolickou výchovu, novou evangelizaci či liturgické komise. Biskupové rozhodli, že vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření je možné se znovu vrátit k liturgické praxi, jaká byla před zavedením omezení. „Omezující opatření je třeba nadále respektovat tam, kde je místní civilní autority vyhlásí z důvodu většího výskytu onemocnění,“ stojí mimo jiné ve sdělení ČBK. (Celý text zde.)

Členové ČBK hovořili také o nadcházející událostech, konkrétně o setkání předsedů Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které se bude konat letos od 25. do 27. září v Praze na Arcibiskupství pražském. Hovořili i o přípravách na návštěvu ČBK ad limina, která proběhne v březnu 2021 ve Vatikánu a na národní pouť na Tetín, která se uskuteční u příležitosti výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily 11. září 2021.

Zástupci konferencí vyšších řeholních představených, sr. Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek, infomovali o aktivitách, které proběhly v řeholních komunitách k 70. výročí od Akce K. Na připomínku k Akci Ř je naplánována pěší pouť zasvěcených osob ke sv. Zdislavě v Jablonném v Podještědí na 27. září.

Na jednání ČBK byli pozvání i zástupci Radia Proglas, ředitel Mons. Martin Holík a šéfredaktor Pavel Mikšů a předseda Českého náboženského střediska v Římě P. Roman Czudek, který informoval přítomné o stavu rekonstrukcí a oprav poutního domu Velehrad v Římě a situaci v Papežské koleji Nepomucenum v Římě.

Zdroj: www.cirkev.cz