NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Závěr školního roku v Prostějově ve znamení slavení i práce

By Publikováno 3. 7. 2020 Aktuality, Školy

Červen na Cyrilometodějském gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově byl plný událostí. Studenti maturitního ročníku se konečně dočkali a mohli složit velmi úspěšně zkoušku dospělosti. Za to poděkovali při slavnostní mši svaté, kterou vedl otec arcibiskup Jan Graubner. Jeho slova o lásce, kterou může žít každý z nás, byla opravdovým povzbuzením pro všechny absolventy. Po mši se pak mohli absolventi i s rodiči a čestnými hosty těšit na neformální setkání s vyučujícími při tradiční Zahradní slavnosti v Rajské zahradě chrámu Povýšení svatého Kříže.

O týden později zakončili školní rok také ostatní studenti a žáci školy. Děkovnou mší se s nimi rozloučil otec Antonín Pražan SDB, který odchází do Zlína. Za své působení ve škole ho studenti mimo jiné odměnili „nekončícím“ potleskem. Tentýž den jsme se také rozloučili s deváťáky při odpoledním setkání, na kterém vystoupila školní kapela a deváťáci obdrželi z rukou třídní učitelky vysvědčení, pamětní list a malý dárek. Odměnou jim pak byl malý happening s rodiči a učiteli v prostorech školy a školního dvora.

Uvolnění některých opatření v závěru června využili pedagogové k tomu, aby přešli od distančního vzdělávání k aktivitám, které bylo možné realizovat mimo budovu školy. A tak se skupinky studentů vydávaly na krátké výšlapy a výjezdy (nejen) do okolí Prostějova, aby poznávaly krásy přírody, nástrahy vědy nebo zvládaly sportovní výzvy typu tzv. trailů na horských kolech či kanoistických sjezdů. Do toho všeho se míchalo přijímací řízení na gymnázium, kam se letos hlásilo do jedné třídy s kapacitou 30 studentů přes 140 zájemců, a výběrové řízení do 6. třídy základní školy (45 zájemců na 30 míst).

Lze říci, že závěr školního roku byl opravdu velmi pestrý, náročný, ale zároveň povedený. Již nyní se všichni těšíme, co nám přinese ten příští, ve kterém se potkáme po zasloužených prázdninách…

(cmg)