NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vychází výroční zpráva arcidiecéze za rok 2019, k dispozici je také on-line

By Publikováno 3. 7. 2020 10 srpna, 2020 Aktuality, Tisková zpráva

Informace o důležitých událostech uplynulého roku, statistiky ze života olomoucké arcidiecéze i přehled jejího hospodaření nabízí výroční zpráva za rok 2019, která byla v těchto dnech publikována.

„Těší mě, že výroční zpráva je plná informací o setkáních, aktivitách i o osobních zkušenostech víry. Právě ty nám vhodně připomínají, že základem víry je vztah, který se projevuje odvahou důvěřovat, svěřit se, vidět ve světle lásky a taky sloužit. Radost z víry pak vede k tomu, že se o ni dělíme. V minulém roce jsme zvláště mysleli na to rozdělit se o duchovní bohatství, které jsme dostali,“ píše v úvodu dokumentu arcibiskup Jan Graubner a dodává, že při jeho čtení cítí vděčnost Bohu i lidem, které za tím vším vidí.

Dvaasedmdesátistránkový dokument nabízí základní údaje o olomoucké arcidiecézi. Zmiňuje mimo jiné, že v roce 2019 k ní přináleželo 223 kněží a působilo zde 29 řeholních řádů a společenství. Nedělních bohoslužeb se pravidelně účastnilo přes 78 tisíc věřících, bylo uděleno přes 4,3 tisíce křtů, více než 800 osob přijalo svátost biřmování, téměř 2,4 tisíce lidí poprvé přistoupilo ke svatému přijímání a před zástupcem církve bylo uzavřeno na 1,3 tisíce sňatků.

Samostatný oddíl je věnován loňským oslavám Mimořádného misijního měsíce i celoroční přípravě na něj. Ukazuje tak množství iniciativ ve farnostech, církevních školách a dalších místech, jako například sportovní den pro misie v Kyjově nebo pomoc velehradských studentů v rodinách.

Kronika minulého roku zachycuje další významné události: oslavy dvoustého výročí olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana Habsburského, svěcení kostela sv. Anny v Olomouci nebo vznik nového pastoračního domu ve Zlíně. Oddíl věnovaný pastoraci pak zmiňuje mimo jiné Světové dny mládeže v Panamě, dokončení sítě děkanátních center pro rodinu nebo uzavření dohody s vedením Zlínského kraje, která posiluje pozici nemocničních kaplanů v krajských nemocnicích.

Samostatné kapitoly postihují novinky v oblasti Charity i kultury a v oddílu věnovaném hospodaření se lze dočíst, že arcibiskupství a jemu podřízené farnosti společně hospodařily s příjmy ve výši 930 mil. Kč a výdaje dosáhly 891 mil. Kč. Výroční zprávu ve formátu pdf lze najít na této stránce.