NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Závěr školního roku na Arcibiskupském gymnáziu

By Publikováno 2. 7. 2020 Aktuality, Fotogalerie, Školy

Tento poněkud netradiční školní rok studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) ukončili ve čtvrtek 25. června 2020 společnou mší svatou v kostele sv. Mořice.

Celebroval ji školní kaplan P. Petr Káňa, o hudební doprovod se postarala schola AG. V homilii se o. Petr zamýšlel nad dobou, kterou jsme prožili, a vyjádřil svou radost, že může tuto závěrečnou mši svatou sloužit a setkat se studenty, které kvůli opatřením vzhledem k pandemii koronaviru nemohl potkat osobně.

Přítomné také povzbudil k poctivému prožívání víry, které se nezaměřuje na posuzování a stálé kritizování, ale na živý vztah k Bohu spočívající v praktické službě a lásce k bližnímu. Vyzval k dobrému prožití nastávajících prázdnin s využitím zkušeností a postřehů z doby karantény a k dalšímu prohloubení svého života s Bohem.

Před závěrečným požehnáním proběhlo předání služeb vedení scholy, ministrantů a služby kostelníka. Ministranti se také rozloučili s jáhnem Milanem Mašterou a poděkovali mu za jeho službu a působení na AG.

Na závěr obdržela cenu ředitele školy za obětavost, účast na dobrovolnických akcích a vstřícnost během celé doby studia čerstvá absolventka Helena Jurčíková.

Z úst pana ředitele zaznělo poděkování Liboru Ondráčkovi za jeho službu zástupce a vedení školy se rozloučilo s Alenou Dvořákovou, která odchází do důchodu.

Po mši svaté se studenti přemístili do prostor školy a převzali od třídních učitelů vysvědčení.

První zářijový týden školní výuky bude pro studenty také netradiční. První ročník prožije svůj seznamovací tábor v Rajnochovicích, pro kolektivy ostatních tříd je připraven pobyt na Tesáku a na Velehradě.

(ag)

Fotogalerie (Iva Bekárková)