NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskup Jan Graubner sloužil mši svatou pro absolventy AG

By Publikováno 2. 7. 2020 Aktuality, Školy

V pondělí 29. června 2020 arcibiskup Jan Graubner v kostele sv. Mořice celebroval děkovnou bohoslužbu pro více než sto čerstvých absolventů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Ve své homilii studenty povzbudil k pokračování v lidském i duchovním dozrávání, aby se nezaměřili jen na sebe, ale snažili se být tady i pro ostatní a sloužit druhým lidem.

Po mši svaté promluvil ke studentům, jejich rodinným příslušníkům a všem přítomným ředitel školy Jan Košárek. Ocenil výborné výsledky studentů při maturitní zkoušce, kdy 60 studentů uspělo a 50 uspělo s vyznamenáním z celkového počtu 115 maturantů. Zároveň absolventy vyzval, aby se stali nositeli dobra a víry ve společnosti.

Následoval krátký proslov jednotlivých třídních učitelů, kteří se zamýšleli nad společně prožitými léty a vyzdvihli snahu a viditelný pokrok, který studenti v průběhu studia udělali. Poté již čerství absolventi převzali z rukou svých třídních učitelů maturitní vysvědčení. Jménem všech studentů maturitního ročníku promluvil Filip Trunečka a poděkoval za vše, co učitelé a vychovatelé v rámci svého působení svým svěřencům předali.

Slavnostní liturgii i následné předávání maturitního vysvědčení doprovodil svým zpěvem školní sbor AVE pod vedením sbormistra Michaela Korbičky.

(ag)

Fotogalerie (Iva Bekárková)