NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskupové a zástupci řeholí se sejdou na Velehradě

By Publikováno 1. 7. 2020 Aktuality

Ve dnech 4. a 5. července 2020 se na Velehradě uskuteční již 21. ročník Dnů lidí dobré vůle a Národní cyrilometodějská pouť. 6. a 7. července se na tomto poutním místě bude konat i 123. plenární zasedání ČBK. Biskupové českých a moravských diecézí a zástupci řeholí v ČR se sejdou nejen k připomínce našich duchovních kořenů, ale projednají i aktuální záležitosti života katolické církve.

Letošní slavnosti proběhnou v omezeném režimu – pouze s místenkou jak na benefiční koncert, tak na slavnostní bohoslužbu. S biskupy a zástupci řeholí bude možné se setkat následovně:

  • 4. července, 19.00: modlitba za vlast ve velehradské bazilice
  • 5. července, 10.30: slavnostní koncelebrovaná mše na nádvoří před velehradskou bazilikou; hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner, kazatelem kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský
  • 5. července, 15.00: Řeckokatolická svatá liturgie ve velehradské bazilice; hlavní celebrant a kazatel apoštolský exarcha Ladislav Hučko
  • 5. července, 16.30: mše svatá v Mikulčicích (hradiště); hlavní celebrant a kazatel olomoucký pomocný biskup Antonín Basler
  • 6. července, 18.00: mše svatá ve velehradské bazilice v rámci 123. plenárního zasedání ČBK; hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem plzeňský biskup Tomáš Holub.
  • 7. července, 7.00: mše svatá ve velehradské bazilice v rámci 123. plenárního zasedání ČBK; hlavním celebrantem bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle, kazatelem pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer

V rámci plenárního zasedání ČBK budou biskupové českých a moravských diecézí a zástupci konferencí vyšších řeholních představených mimo jiné hovořit o aktuální situaci v církvi i ve společnosti i ekonomické situaci v diecézích. Budou se věnovat i podnětům z komisí, rad a pracovních skupin v rámci ČBK, přípravám na oslavy 1100 let od zavraždění svaté Ludmily apod. Plenárního zasedání se bude účastnit i apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Charles. D. Balvo.

Po skončení plenárního zasedání bude vydána oficiální tisková zpráva.

Zdroj: www.cirkev.cz