NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

12. kapitola Janova evangelia je připravena k poslechu

By Publikováno 1. 7. 2020 9 července, 2020 Aktuality, Lektoři

Přijměte pozvání k poslechu další kapitoly Janova evangelia prostřednictvím audionahrávky 12. kapitoly spolu se všemi kapitolami předešlými.

„Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili tam (Ježíšovi) hostinu a Marta obsluhovala. Lazar byl jeden z těch, kteří s ním byli u stolu. Marie vzala libru drahocenného oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a utřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje“ (Jan 12,1-3).

Sourozenci z Betánie, které Ježíš navštěvoval a miloval je, jsou obrazem každého z nás v církvi: Marta nabízející službu a pohostinnost, Lazar, který je pozván ke stolu do společenství s Ježíšem, Marie klečící u nohou Ježíšových a vylévá na ně nesmírně drahocenný olej je ztělesněním adorace, chvály a díků.

Dovolit Pánu, aby nás navštěvoval, nechat ho vstupovat do naší blízkosti. A potom zase naopak, abychom my toužili přicházet k živému Kristu v adoraci v posvátném prostoru chrámu. Abychom si klečíce u Ježíšových nohou znovu a znovu vyprošovali dar Ducha Svatého: „Působení Ducha Svatého se týká nejen vznikání Písma svatého, ale také těch, kdo Božímu slovu naslouchají. Důležité je přitom tvrzení koncilních otců, že ‚Písmo svaté se má číst a vykládat pomocí téhož Ducha, z jehož popudu bylo sepsáno‘ (Dei verbum, čl. 12). V Ježíši Kristu dosahuje Boží zjevení svého vrcholu; Duch Svatý však působí dále… Je proto nezbytné mít důvěru v působení Ducha Svatého, který nadále poskytuje zvláštní podobu inspirace, když církev zvěstuje Písmo svaté, které učitelské poslání církve závazně vykládá (srov. tamtéž, čl. 10) a každý věřící je bere jako normu pro svůj duchovní život. V tomto smyslu můžeme chápat Ježíšova slova, která říká učedníkům, tvrdícím, že pochopili jeho podobenství: ‚Proto každý vykladatel Písma, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který vynáší ze své bohaté zásoby věci nové i staré‘ (Mt 13,52),“ píše papež František ve svém apoštolském listu Aperuit illis, č. 10.

Přicházejme proto k Pánu Ježíši a v adoraci dovolme jeho moci, aby posilovala naši víru v něho: „Ježíš zvolal hlasitě: Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v toho, který mě poslal; a kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal“ (Jan 12,44-45).

Jedno upozornění! Vzhledem k tomu, že nastal čas prázdnin a dovolených, nebude možné během tohoto období dodržet stávající pravidelnost vycházejících nahrávek. Předem děkujeme za pochopení.

Martina Pavlíková

Nahrávky je možné poslouchat zde.