NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Perly Moravy: Podzámecká zahrada v Kroměříži

By Publikováno 23. 6. 2020 3 července, 2020 Aktuality, Památky, Tisková zpráva

Podzámecká zahrada zdobí Kroměříž už půl tisíciletí a díky své kompozici i zahradnímu umění se dostala také na seznam světového dědictví UNESCO. Původně zásobní zámecká zahrada, později přetvořená do barokního skvostu o rozloze 64 ha, má ovšem vedle turistického ruchu obrovský význam také pro životní prostředí, klima ve městě i odpočinek jeho obyvatel.

Vzhledem ke své rozloze i kombinaci luk a vodních ploch a parkovým výsadbám je Podzámecká zahrada zcela zásadním prvkem tvorby příznivého klimatu – je doslova životodárnou oázou města. Značnou měrou pomáhá zamezit v letních měsících přehřívání města a jeho obyvatelům poskytuje ze svých studen pitnou vodu. Díky zahradnické péči také zachovává biodiverzitu rostlin, hmyzu i živočichů.

Stvořena byla nicméně především pro člověka, pro obyvatele města i návštěvníky zámku, a těm všem je také volně a zdarma přístupná. Je noblesním městským parkem pro chvíle setkávání, místem odpočinku, sportu a rekreace. Poskytuje stín, příjemné klima a hlavně klid všem lidem – od těch nejmenších, které rodiče přivážejí v kočárcích, až po nejstarší generace. V zahradě je řada romantických zákoutí a někteří tvrdí, že Podzámecká zahrada je takovým otevřeným oknem do ráje.

Od konce letošního února o Podzámeckou zahradu pečuje Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú. Cílem této nově vzniklé neziskové organizace je zachovat vysokou úroveň údržby celého parkového komplexu a umožnit volný a bezpečný vstup všem návštěvníkům – turistům i obyvatelům města. Do loňského roku správu zahrady financoval stát prostřednictvím příspěvků v rámci Národního památkového ústavu, od letošního roku celou údržbu parku hradí pouze majitel, tedy Arcibiskupství olomoucké. Náklady na údržbu a zajištění provozní bezpečnosti Podzámecké zahrady přitom vycházejí přibližně na 15 mil. Kč ročně a značně tedy převyšují výnosy ze vstupného na samotný Arcibiskupský zámek.

Arcibiskupství olomoucké chce být nicméně tak jako v historii i nadále řádným hospodářem. S náklady dosahujícími desítek milionů korun a po více než 50 letech státní správy proto nechalo již letos odbahnit a zrekonstruovat rybníky i vodoteče v zahradě. A další projekty revitalizace zámku i zahrady se připravují! (více zde)

Nově se chystá nabídka zajímavých služeb – pikniky, zahradní slavnosti, projížďky na lodičkách nebo kulturní a sportovní programy. Vzhledem k významu, jaký má zahrada pro oblast cestovního ruchu v regionu, pro ekologii i pro rekreaci obyvatel města, je v zájmu všech třeba vzájemné otevřenosti a spolupráce mezi arcibiskupstvím, městem i krajem.

Přestože nová společnost spravující Arcibiskupský zámek a Podzámeckou zahradu v Kroměříži vznikla a zahájila činnost teprve na jaře letošního roku, podařilo se jí dosáhnout toho, že zahradu udržela po celou dobu epidemie COVID-19 otevřenou a volně přístupnou. „Podzámka“ tak mohla rozdávat radost a svěžest všem návštěvníkům, kteří ji také v hojné míře vyhledávali.

Podzámecká zahrada dělá z města Kroměříž doslova skvělé místo pro život. Věřme, že díky vzájemné spolupráci všech dotčených institucí bude Podzámecká zahrada po další staletí návštěvníky vítat v té nejlepší kondici.

Jiří Uhlíř