NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

MSKA mění název, nadále bude vystupovat jako „Cyrilometodějská křesťanská akademie“

By Publikováno 23. 6. 2020 Aktuality

Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie v sobotu 20. června 2020 schválilo několik důležitých bodů, mimo jiné i nový název. Ten odkazuje na sv. Cyrila a Metoděje a akademie se jím mimo jiné zavazuje k budování vztahů a k otevřenosti, k celoživotnímu vzdělávání v křesťanském učení i k ekumenickému dialogu.

V souladu se Stanovami Moravsko-slezské křesťanské akademie (MSKA) se 20. června 2020 v sále arcibiskupské kurie v Olomouci uskutečnilo valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie.

Na programu jednání bylo schválení nového znění stanov a dalších dokumentů MSKA, schválení jmenování čestných členů MSKA, schválení výše a způsobu úhrady členských příspěvků MSKA, schválení výroční zprávy prezidenta o činnosti MSKA za uplynulý rok, programu činnosti na rok 2020, zprávy o hospodaření za rok 2019, návrhu rozpočtu na rok 2020 a zprávy revizní komise MSKA za rok 2019. Dále byly přednesena zpráva o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček a kolektivních členů MSKA.

Zásadním bodem jednání Valného shromáždění bylo schválení změny Stanov a názvu MSKA ve znění Cyrilometodějská křesťanská akademie, z. s. (zkráceně CMKA) a programového prohlášení CMKA v tomto znění:

„V roce 30. výročí založení Moravsko-slezské křesťanské akademie, k jubilejním oslavám 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila a ustanovení sv. Metoděje metropolitou moravsko-panonským a k odkazu jejich evangelizačního a vzdělávacího díla, k rozvíjení odkazu osobností jako Františka Sušila, A. C. Stojana, kardinála Františka Tomáška a kardinála Tomáše Špidlíka a na podnět papeže sv. Jana Pavla II.,

v návaznosti na dílo a působení Křesťanské akademie a Ústavu sv. Cyrila a Metoděje v Římě v záměru, aby se odkaz křesťanské akademie a cyrilometodějského ústavu projevil v názvu Moravsko-slezské křesťanské akademie,

navrhuje a schvaluje Prezidium MSKA nový název MSKA, ve znění: CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, z. s. (zkráceně CMKA), taktéž navrhuje a schvaluje jako pobočná sídla CMKA VELEHRAD a ŘÍM a taktéž navrhuje a schvaluje záměr směřování CMKA podle zásad:

  1. budování vztahů na principech úcty a přátelství k církvím a náboženským společnostem,
  2. otevřenost k účasti a členství bez ohledu na studium, zaměstnání a náboženskou příslušnost,
  3. směřování k širší nadregionální působnosti v Evropě,
  4. věnovat se celoživotnímu vzdělávaní v křesťanském učení a ekumenickém sdílení duchovních tradic,
  5. podporovat veřejné a svobodné působení křesťanských církví v dialogu a spolupráci se státními institucemi a civilním společenstvím zejména ve školství a kultuře.

Všechny dokumenty schválené VS MSKA dne 20. 6. 2020 nabývají platnosti a závaznosti k naplňování příslušnými orgány. Dnem 20. 6. 2020 se uvádí nové znění: Cyrilometodějská křesťanská akademie, s možností dovětku či v závorce: (dříve Moravsko-slezská křesťanská akademie).“

Po závěru valného shromáždění následovalo v nových prostorách MSKA na adrese sídla MSKA Wurmova 11 slavnostní pohoštění a společenské setkání k oslavě jubilea 30 let od vzniku MSKA a nového názvu ve znění Cyrilometodějská křesťanská akademie.

Jiří Koníček, prezident CMKA