NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

11. kapitola Janova evangelia připravena k poslechu

By Publikováno 23. 6. 2020 Aktuality, Lektoři

Přijměte pozvání k poslechu další kapitoly Janova evangelia prostřednictvím audionahrávky 11. kapitoly spolu se všemi kapitolami předešlými.

„Ježíš jí řekl: ‚Tvůj bratr vstane.‘ Marta mu dopověděla: ‚Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.‘ Ježíš jí řekl: ‚Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?‘“

Věřím tomu, co Pán Ježíš říká Martě v Janově evangeliu? Věřím, že Pán Ježíš Kristus je vzkříšení a život? Zkusme mít odvahu uvěřit, že když se ponoříme s naprostou důvěrou do poslechu Janova evangelia, budeme se stále více otvírat Pravdě, která nás povede k milosti víry. A právě víra v Ježíše Krista je už naše uzdravení a vzkříšení, teď a tady.

Papež František ve svém apoštolském listu Aperuit illis, č. 9. připomíná sv. Pavla a jeho doporučení Timoteovi: „Odkazem na Pavlovo doporučení Timoteovi zdůrazňuje Dei Verbum, že knihy Písma svatého ‚učí spolehlivě, věrně a bez bludu pravdě, kterou Bůh chtěl mít v Písmu svatém k naší spáse zaznamenánu‘ (čl. 11). Protože nás mohou přivést ke spáse vírou v Ježíše Krista (srov. 2 Tim 3,15), slouží pravdy, které v nich jsou, našemu vykoupení. Bible není ani sbírkou historických knih, ani kronikou, ale je zcela zaměřena ke spáse člověka. Nepopiratelné historické kořeny knih Písma svatého nesmí překrýt původní cíl, totiž naše vykoupení. Vše je zaměřeno k tomuto cíli, který je hluboce vepsán do podstaty Bible. Je sepsána jako dějiny spásy, v nichž hovoří a jedná Bůh, aby se setkal se všemi lidmi a zachránil je z moci zla a smrti.“

Martina Pavlíková

Nahrávky je možné poslouchat zde.