NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Rodinné centrum pořádá kurz pro manžele, kteří chtějí pomáhat rodinám

By Publikováno 22. 6. 2020 8 října, 2020 Aktuality, Rodiny
od do
Naplánovaná událost Aktuality Rodiny
Svatý Hostýn Mapa

Jste manželský pár? Je u vás doma Bůh důležitým partnerem? Záleží vám na rodinách ve vašem okolí? Pak právě pro vás Centrum pro rodinný život přichystalo kurz Animaro, který vás připraví na to, jak ve vašich farnostech ve spolupráci s knězem pomáhat rodinám.

Vzdělávací cyklus Animaro vznikl na přání arcibiskupa Jana Graubnera, který si přeje, aby v diecézi působily manželské páry, které budou pomáhat kněžím v pastoraci ve formaci a vzdělávání rodin. Název Animaro je složen ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem kurzu je tedy připravit manželské páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat k „oživování duší“ rodin.

Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin ve spolupráci s děkanem a příslušným knězem.

Rozsah kurzu je 6 víkendů a jedno letní soustředění. Víkendy prvního ročníku: 23.–25. 10. 2020, 4.–6. 12. 2020, 5.–7. 2. 2021 (poutní domy na Svatém Hostýně), letní soustředění: 8.–11. 7. 2021 (rekreační chata Brněnka, Velké Losiny), víkendy druhého ročníku: 15.–17. 10. 2021, 12.–14. 11. 2021, 4.–6. 2. 2022 (poutní domy na Svatém Hostýně).

Více informací: www.rodinnyzivot.cz