NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Naději na uzdravení jsem hledal v Bohu

By Publikováno 17. 6. 2020 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

O nemoci, která ho přiblížila Bohu, vypráví v dalším příběhu z rubriky Zkušenosti s Bohem Radek.

Během studia na gymnáziu mě dvakrát postihla dlouhodobá nemoc. Musel jsem hodně dohánět, učení mi šlo pomaleji než dříve. Také pocit přirozené radosti už nebyl stejný jako předtím. Proto jsem naději na uzdravení ještě více hledal v Bohu.

Nemoc v mžiku mnoho odnese, a tak si člověk jistých věcí začne vážit, až když je pozdě. Zjistí, že jednal špatně, anebo určitým věcem nepředešel. Ale vždy je tu čas a možnost na uzdravení – obrácení. Láska Boží – to, že mně Bůh zase odpustil, mi dodává sílu opět vstát k novému životu s Kristem a jít dál. Myslím, že každý člověk má nějaký „svůj kříž“, se kterým by se měl smířit, ztotožnit se s ním a nést jej.

Od přijetí svátosti biřmování si slibuji Boží pomoc a oporu v každodenním životě, vedení Duchem Svatým. Chci též lépe poznávat Boha – být vnímavější a být mu blíže skrze Ducha Svatého. Jsem zároveň v maturitním ročníku a cítím potřebu hlubšího spojení s Bohem, abych zkoušky s jeho pomocí zvládl.

Radek

(ilustrační snímek: FreeImages.com)