NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kněží se na Hostýně modlili za vlastní posvěcení

By Publikováno 17. 6. 2020 19 června, 2020 Aktuality

Také jako náhradu za Zelený čtvrtek, kdy se kvůli koronavirové epidemii nemohli sejít při mši svaté v katedrále, prožili kněží olomoucké arcidiecéze na Svatém Hostýně v úterý 16. června 2020 svou každoroční pouť za vlastní posvěcení.

Asi polovina z celkového počtu 176 účastníků v čele s arcibiskupem Janem Graubnerem a pomocnými biskupy Antonínem Baslerem a Josefem Nuzíkem zahájila program pěším putováním z Bystřice pod Hostýnem s modlitbou růžence. Při následné mši svaté pak kněží obnovili své kněžské sliby, což je úkon, který jinak konají právě o Zeleném čtvrtku při mši svaté se svěcením olejů v katedrále. A uskutečnila se také sbírka na pomoc kněžím v Moldavsku, vybralo se při ní celkem 300 tisíc Kč. Po mši svaté pak setkání zakončila krátká adorace před Nejsvětější svátostí.

Snímky ze setkání