NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Audionahrávka 10. kapitoly evangelia podle Jana je připravena k poslechu

By Publikováno 16. 6. 2020 Aktuality, Lektoři

Přijměte pozvání k poslechu další kapitoly Janova evangelia prostřednictvím audionahrávky 10. kapitoly spolu se všemi kapitolami předešlými.

„Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu“ (Jan 10,9).

„Spojení mezi Písmem svatým a vírou pokřtěných je hluboké. Protože věříme na základě poselství a poselství se děje Kristovým slovem (srov. Řím 10,17), vyplývá z toho výzva věřícím, aby brali vážně naléhavost a důležitost naslouchání slovu jak v liturgii, tak i v osobní modlitbě a rozjímání,“ sděluje nám papež František ve svém apoštolském listu Aperuit illis, č. 7.

V dnešní době je mnoho zdrojů, odkud se dá čerpat Boží slovo, ať už v knižní podobě nebo prostřednictvím audionosiče či internetu. Je zde tedy široká paleta, ze které si každý může vybrat. Každý také vstupuje do poznávání tajemství Božího slova svým vlastním způsobem, tak jak si ho Pána volá. A co je podstatné – u setkání s Božím slovem je právě naše víra, že Boží slovo je určeno právě mé osobě a promlouvá ke mně. Stejně tak potom i ke všem ostatním.

Prosit o milost, abychom měli odvahu se Božím sdělením nechat dotknout, aby nás zasáhlo a vstoupilo do našeho života. A ono si nás už potom povede, jak je potřeba: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky, a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme“ (Jan 10,27-30). Může být větší opora a naděje než v těchto slovech z Janova evangelia?

Martina Pavlíková

Nahrávky je možné poslouchat zde.