NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Snažím se nehledět na materiální stránku, ale rozhodovat se tak, abych nezapřel sám sebe

By Publikováno 10. 6. 2020 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Zastávám názor, že v jednoduchosti je síla, že nejdůležitější nejsou věci a že příroda a země jsou to nejcennější, co máme, vyznává se ze svých životních postojů pan Jiří pro rubriku Zkušenosti s Bohem.

V mladistvém věku ustoupila má víra do pozadí, až se v dospělosti takřka vytratila. To se změnilo teprve v době, kdy jsem roku 2012 poznal svoji současnou manželku. Díky akcím, na které mě brávala, díky tomu, že jsem poznal život ve farnosti i z jiné stránky, a v neposlední řadě i díky místnímu knězi jsem nalezl znovu vztah k Ježíši Kristu. Za biřmovací kmotru jsem si vybral manželčinu maminku a babičku našich dětí – moji tchyni. Slovo „tchyně“ jsem ale použil jen málokdy, pro mě je to totiž babička a maminka a taky člověk s obrovským srdcem. S dnes již zesnulým manželem přijali šest dětí do adopce nebo pěstounské péče.

Jako svého patrona jsem si vybral sv. Františka z Assisi. Jednak pro jeho skromnost a jednoduchý život, ale také proto, že je patronem zvířat a přírody. Sám zastávám názor, že v jednoduchosti je síla, že nejdůležitější v životě nejsou věci a že příroda a země, na které žijeme, jsou pro nás to nejcennější, co máme. Velice rád chodím do přírody, zejména do hor. A ještě raději tudy běhávám. Velice mě proto v Youcatu potěšilo přirovnání, že příprava k biřmování je v podstatě takový trénink na maraton. Rád bych proto přidal i já jedno srovnání. Maraton se dá zaběhnout i bez přípravy, stejně tak se lze zúčastnit svátosti biřmování, ale jen s kvalitní přípravou si to člověk dokáže užít, a ne pouze „přetrpět“.

Snažím se při větších a důležitějších rozhodováních nehledět na materiální stránku věci, ale rozhodovat se férově, upřímně a poctivě, abych nezapřel sám sebe. Tak jak by se zachoval Ježíš Kristus. A v tom mi doufám bude dopomáhat i Duch Svatý.

Jiří