NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ovečky z olomouckého Hradu v Roce Božího slova

By Publikováno 9. 6. 2020 Aktuality, Školy

V době nouzového stavu, kdy se děti nemohly setkávat ve školce, si společně s rodiči tento čas vynahradily chvílemi strávenými mimo prostředí školky – o první červnové sobotě se společenství dvanácti rodin s celkovým počtem dvacet šest dětí a šest pedagogických pracovnic z olomoucké církevní mateřské školy Ovečka vydalo na společný výlet.

Uskutečněnou výpravou jsme chtěli zdůraznit skutečnost, že Boží slovo je středem života církve, jak to vyjádřil náš školkový patron sv. Jan Pavel II. (Tertio millenio adveniente, 36) a následně i papežové Benedikt XVI. a František.

K tomuto účelu bylo vhodně voleno i téma „Po stopách starozákonních postav“. Putovali jsme jako Izraelci, kteří se usídlili v Zaslíbené zemi a konali poutě na místa, která byla spojena s příběhy slavných předků Abrahama, Mojžíše a Davida. Nebylo to sice v Palestině, ale události, které jsme si připomínali v devíti úkolech činy biblických postav a jsou zapsány v Bibli, jsme plnili cestou na Velký Kosíř.

Procházka lesem nás vedla k naslouchání zvuků přírody a jako Abraham jsme šli i tiše, abychom mohli naslouchat Bohu. Tím si každý z nás mohl více uvědomovat krásy přírody, kterou Bůh stvořil. Když děti uslyšeli poslední úkol, kdy Hospodin praví o svém pomazaném, o Kýrovi: „Tobě dám poklady v temnotě skryté, i sklady nejtajnější“ (Iz 45,1a.3a), rozběhly se i ony hledat ukrytý poklad.

Cestou domů jsme se společně u kříže pomodlili a poděkovali za společenství, které vytváříme, za devět let působení naší školky, za jejího duchovního zakladatele a za jednotu vztahů mezi všemi lidmi.

Ilona Hamplová, ředitelka