NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

K poslechu je připravena 9. kapitola evangelia podle Jana

By Publikováno 9. 6. 2020 Aktuality, Lektoři

Pro všechny zájemce, kteří se chtějí ponořit do poslechu dobré zprávy o Pánu Ježíši, je nachystána nahrávka 9. kapitoly evangelia podle Jana. Audionahrávka nabízí čistě Boží slovo.

Nyní jsou tedy na webu arcibiskupství k dispozici audionahrávky devíti kapitol. Každý týden bude přidána další kapitola, vždy s pozvánkou k poslechu. Takto do konce srpna vznikne nahrávka evangelia podle Jana jako celek.

„Bible je knihou Božího lidu, který nasloucháním Písmu směřuje od rozptýlení a rozdělení k jednotě. Boží slovo sjednocuje věřící a činí je jedním lidem,“ píše papež František ve svém apoštolském listu Aperuit illis, č. 4. A právě možnost naslouchat tomuto sjednocujícímu Božímu slovu poskytují audionahrávky postupně přibývajících kapitol Evangelia podle Jana. Nyní je k dispozici 9. kapitola spolu se všemi předešlými.

„Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý“ (Jan 9,1). Pán Ježíš vidí každého z nás a touží každého z nás zbavit naší slepoty, která nám brání vidět skutky Boží a toho, který je koná: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa“ (Jan 9,3-5).

Uvěřit, že Bůh posílá svého Syna, aby nás uzdravil a dal nám život, aby nás uschopnil vidět. Ale to nedokážeme ani sami ze sebe ani z vlastních sil. Ale je zde mocné Boží slovo Janova evangelia, do jehož poslechu se s důvěrou můžeme ponořit a poznávat osobně Pána Ježíše: to, co říká, dělá a jak se na nás dívá.

Ale je na každém z nás, jestli toužíme, aby se Pán dotkl mé bytosti a uzdravil ji: „Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: ‚Věříš v Syna člověka?‘ Odpověděl: ‚A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?‘ Ježíš mu řekl: ‚Viděls ho: je to ten, kdo s tebou mluví.‘ On na to řekl: ‚Věřím, Pane!‘ a padl před ním na kolena“ (Jan 9,35-38).

A na závěr pozvánky opět citace z apoštolského listu papeže Františka daného „mottu proprio“ k zavedení neděle Božího slova, č. 5: „Uvnitř této jednoty, kterou působí naslouchání, mají v první řadě pastýři velkou odpovědnost za vysvětlování Písma svatého a za zprostředkování porozumění Písmu každému věřícímu. Protože je knihou lidu, musí pociťovat všichni, kdo jsou povoláni ke službě Božímu slovu, naléhavou nutnost otevřít ve své farnosti přístup k Písmu svatému… Nikdy nepropadejme únavě, když Písmu svatému věnujeme čas a modlitbu, aby ‚bylo přijato ne jako slovo lidské, ale – jak skutečně je – jako slovo Boží‘ (1 Sol 2,3).“

Martina Pavlíková

Nahrávky je možné poslouchat zde.