NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu pomohla více než stovce lidí

By Publikováno 8. 6. 2020 Aktuality

Setkáním, při kterém arcibiskup Jan Graubner osobně poděkoval dobrovolníkům zapojeným do projektu „Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu“, se tato služba lidem, potřebujícím podporu nebo povzbuzení v době koronavirově epidemie, uzavřela.

V polovině března ji zřídilo Arcibiskupství olomoucké společně s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Volajícím bylo k dispozici na dvacet odborníků – psychologů, psychoterapeutů i kněží. Při telefonátech se snažili zvládnout situaci volajících nebo je nasměrovat tak, aby se jim dostalo co nejlepší pomoci. Všichni zúčastnění tuto službu vykonávali jako dobrovolnou, vedle běžných pracovních povinností.

„Touto nabídkou jsme reagovali na potřeby člověka v nově nastalé situaci související s nástupem a postupným šířením koronavirové infekce covid-19, neboť mnohé důsledky plynoucí z této situace zasáhly a v neblahé míře ovlivnily osobní nastavení celé společnosti, prožívání a fungování každého konkrétního člověka, a tedy i rodin,“ popsala koordinátorka projektu Marcela Anežka Kořenková a dodala: „Telefonická intervence tohoto charakteru se tedy snažila nabídnout pomoc všem lidem, kteří v daném období potřebovali podporu, duchovní povzbuzení, zprostředkování konkrétní pomoci nebo se jen sdílet s těžkostmi, které na ně či jejich rodinu dopadaly.“

Mezi hlavními problémy se podle Marcely Anežky Kořenkové vyskytovaly pocity úzkosti, osamocení, strach z nemoci a smrti nebo obava z budoucnosti. Volající ale často líčili i konkrétní starosti: nemoc v rodině, péči o děti, nezaměstnanost nebo finanční problémy. Zájem o službu přitom podle ní kopíroval vývoj pandemie: zatímco během prvního měsíce volalo více než dvacet lidí týdně a v dubnu jen o něco méně, během května počet kontaktů klesal. Služby celkem využilo 111 volajících, přičemž asi třetinu z nich tvořili muži. „Většinou hovory trvaly mezi deseti až třiceti minutami, několik se jich ale protáhlo na déle než hodinu,“ doplnila.

„S ohledem na současné postupné uvolňování všech opatření, která s sebou tato mimořádná situace nesla, byla činnost ‚Duchovní a psychoterapeutické pomoci na telefonu‘ ukončena. Uvedená telefonní čísla na konkrétní psychology, psychoterapeuty a duchovní, prosím, nepoužívejte – nejsou již pro tuto službu k dispozici,“ dodala kordinátorka.

Ilustrační foto: Freepik – www.freepik.com