NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Paliativní konference: Kdy ukončit léčbu? Co nabídnout umírajícím pacientům?

By Publikováno 4. 6. 2020 Aktuality, Charita

Prodlužování marné léčby mnohdy nemusí znamenat zvýšení kvality života pacienta. Jak tedy určit, kdy ještě léčit? Co jiného je možné pacientům nabídnout? Na tyto a další tematicky související otázky budou odpovídat odborníci z řad předních českých lékařů u příležitosti konference věnované problematice paliativní léčby. Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. června 2020 v sále Magistrátu města Olomouce. Cílem je poukázat na důležitý moment správného načasování kdy ukončit již neefektivní kauzální léčbu a pacienta předat včas do domácí paliativní péče.

Současné pokroky v medicíně prodloužily délku léčby závažných onemocnění, zároveň se však výrazně zkrátila doba závěru života po ukončení neúspěšné léčby. „V praxi se setkáváme s tím, že v případě těžkých onemocnění, zejména onkologických, zbývá nemocným mnohdy jen posledních pár dnů života. Tím se zkracuje i čas pacientů například na smíření a rozloučení se svými blízkými. Výjimkou nejsou ani případy, kdy se už pacient rozloučit vůbec nestihne,“ přibližuje z praxe Leona Martinková, vedoucí Střediska zdravotních služeb a Hospicové péče Caritas a dodává: „Přitom i po ukončení marné léčby má pacient možnost odborné lékařské péče mobilního hospice, navíc doplněné i o péči dalších odborníků včetně podpory pečující rodině.“

Mantinely léčby i cesta do hlubin mozku

Tématu kdy ukončit léčbu a co dokáže, a co ne současná neurochirurgie se bude věnovat přední český neurochirurg profesor Vladimír Beneš, mj. autor známé publikace Mé cesty do hlubin mozku. Kdy ukončit onkologickou léčbu u dětského pacienta ozřejmí primář dětské onkologie v Brně Petr Múdrý. Docentka Radmila Prchal Pavlíčková z katedry historie Filozofické fakulty ÚP Olomouc přiblíží, jak se na dobrou smrt připravovali naši předci. Zástupci Fakultní nemocnice Olomouc se dotknou tématu, jak má správně vypadat sdělování informací o ukončení léčby. Ředitelka Odborného léčebného ústavu Paseka Zdenka Polzerová nastíní prožívání terminálních pacientů, kteří se ocitají v následné lůžkové péči. Srovnání kauzální léčby s paliativní léčbou očima zdravotní pojišťovny představí zástupce VZP ČR Michal Vojáček, ředitel ostravské pobočky. „Jeden z nejzajímavějších příspěvků je zařazen až k závěru – dozvíme se jak doprovázet děti, které prožívají smrt velmi blízkého člověka,“ doplnila Leona Martinková.

Změna programu vyhrazena

V původním programu měl se svým příspěvkem vystoupit i host ze Slovenska – výzkumná pracovnice Mária Hatoková. „Z důvodu uzavření hranic během koronaviru a nejasným podmínkám k jejich otevření paní doktorka svoji účast odřekla. Její prostor však dostane neméně zajímavý přednášející, onkolog a paliativní lékař Petr Beneš, který zná z praxe velmi dobře problematiku ukončení léčby a následného poskytnutí paliativní péče,“ sdělila Leona Martinková. MUDr. Petr Beneš, PhD. je paliativním lékařem Hospicové péče Caritas, která konferenci organizuje ve spolupráci s Olomouckým krajem.

Konference je určena primárně lékařům, pracovníkům paliativních a hospicových služeb, ale i dalším odborníkům. Záštitu převzali Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje, a olomoucký arcibiskup Jan Graubner. „Jsme vděční Olomouckému kraji, že na této akci můžeme spolupracovat. Díky podpoře z Evropského sociálního fondu je konference pro účastníky zdarma,“ dodala Leona Martinková.

Eva Štefková, Charita Olomouc