NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Děkuji všem, kdo za epidemie prokazovali skutky lásky, píše arcibiskup Graubner

By Publikováno 4. 6. 2020 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

S vděčností za všechno, čím pomáhali ulehčit druhým čas koronaviru, i s výzvou k obnově života se arcibiskup Jan Graubner obrací k lidem svým pastýřským listem. Číst se má ve všech kostelích 7. června 2020, o slavnosti Nejsvětější Trojice.

S odkazem na tento den i na slavnost seslání Ducha Svatého minulou neděli arcibiskup Graubner v listu zdůrazňuje, že život ve společenství charakterizuje jak tři božské osoby Nejsvětější Trojice, tak církev, vzniklou právě po přijetí Ducha. „Lidé kolem nás mají možnost vidět ve shromáždění věřících znamení Kristovy přítomnosti, ba pokud přijdou mezi nás, mají možnost setkat se s Kristem uprostřed nás,“ upozorňuje a děkuje všem, kdo v době epidemie zprostředkovávali modlitby a mše svaté skrze moderní technologie, i těm, kdo konali pobožnosti v rodinách.

Nyní je ovšem třeba vrátit se do kostelů. „Ukažme, prosím, že naše touha po účasti na mši svaté byla pravdivá, a využijme každé příležitosti ‚být u toho‘, když se církev schází ke slavení svaté liturgie i ve všední dny,“ vybízí olomoucký arcibiskup a dodává: „Nepřestaňme však se společnou modlitbou v rodinách.“ Úkolem pro následující dny je také přivádět ty, které ještě ovládá strach nebo pohodlí, dodává arcibiskup a děkuje všem, kdo se toho zhostí.

A svou vděčnost vyjadřuje také těm, kdo se za epidemie zapojili do služby nemocným a ohroženým – zdravotní a ošetřovatelskou péčí, zajišťováním nákupů a dalších služeb, zapojením se do mnohých programů, které pomáhaly překonat samotu opuštěných, anebo nabídli pomoc rodinám s dětmi, třeba s jejich výukou. „Nezapomeňme, co jsme se v době zkoušky naučili, a pokračujme v aktivním budování dobrých vztahů a ve službě lásky,“ dodává arcibiskup Graubner.

Po mši svaté pak podle jeho přání mají věřící před vystavenou Nejsvětější svátost projevit vděčnost za obnovu života po epidemii zpěvem „Bože, chválíme tebe“ a také děkovnou modlitbou. Celý text pastýřského listu je zde.