NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pracovníci církevních lesů opravili stezku na Čertovu kazatelnu v Rychlebech

By Publikováno 1. 6. 2020 Aktuality, Hospodaření

Turistická stezka k Čertovým kazatelnám v přírodní rezervaci Račí Údolí nedaleko Javorníku se dočkala opravy. První polovinu stezky opravila společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o. – polesí Vápenná, která spravuje přilehlé lesy, s pomocí dotace Olomouckého kraje. Hlavním důvodem opravy bylo usměrnění pohybu turistů na vyznačené chodníky a zajištění jejich bezpečnosti.

„Turisté si zkracovali stezku přes příkré lesní svahy, které pak trpěly erozí a navíc lidem hrozilo uklouznutí na kameni či kořenu. Nechali jsme proto postavit pevné zábradlí, které poskytne turistům dostatečnou oporu a zároveň jim zabrání vstupovat mimo vyznačenou trasu do lesního porostu, kde by mohlo dojít k poškození vzácné flory,“ informuje hajný Petr Valůšek z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL).

Obnova stezky s sebou nenesla pouze nové zábradlí, ale také komplexní úpravu terénu.

„Museli jsme především nechat zpevnit a srovnat povrch stezky, který byl místy propadlý a po krajích velmi rozvolněný. Poté jsme mohli usadit dřevěné zábradlí. Kůly jsou vyrobeny z modřínu, aby vydržely co nejdéle. Samotné držadlo zábradlí je ze smrkového dříví,“ popisuje nově obnovenou turistickou stezku vedoucí polesí Vápenná Ing. Vlastimil Koňařík a dodává, že dřevo na výrobu zábradlí pochází z místních hospodářských lesů.

Turistická stezka vedoucí k oblíbeným vyhlídkám na Čertovy kazatelny je zatím opravena do první poloviny a částkou třicet tisíc korun ji pomohla zafinancovat dotace olomouckého kraje z Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019.

„Stezku bychom rádi opravili až do jejího konce k Čertovým kazatelnám, ale takové jsou zatím jen plány, vše bude záviset na financích,“ vysvětluje výrobní ředitel ALSOL Arnošt Buček.

Dagmar Málková, ALSOL