NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

O Noci kostelů se v arcidiecézi otevře přes 140 objektů, mezi nimi i Arcibiskupský palác nebo hradní kaple

By Publikováno 28. 5. 2020 12 června, 2020 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Památky, Tisková zpráva
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Památky Tisková zpráva

Také letos nabídne Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi návštěvníkům otevřené kostely, kaple a modlitebny. Jedenáctý ročník akce je sice poznamenán opatřeními v souvislosti s nemocí covid-19. Přesto nabízí řadu zajímavých programů, ale především samotné chrámy svědčící o bohatém duchovním dědictví Moravy.

„Noc kostelů zve k návštěvě už řádku let. Teď je zvláštní příležitost, abychom přišli s vděčností do ticha chrámu poděkovat. Vždyť máme za co,“ vybízí k účasti na letošní, do značné míry jiné, Noci kostelů arcibiskup Jan Graubner. Pokračuje pak: „Doznívající epidemiologická opatření i obyčejný zájem o druhého nabádají spíš ke komornějšímu prožití, to ale nemusí nijak škodit: vždyť kostel sám je program a pozvat druhé, aby chvíli setrvali v jeho tichu, je to nejlepší, co jim můžeme nabídnout.“

A podle jeho výzvy se zachovali také mnozí pořadatelé: v reakci na epidemiologická opatření upustili leckde od přípravy programové nabídky a soustředí se na zpřístupnění kostela především jako prostoru k modlitbě a rozjímání a také jako místa, kde lze v noční atmosféře poznávat díla našich předků – architektů, sochařů a řezbářů, malířů i řemeslníků.

V kapli na hradě Lukově nedaleko Zlína tak pořadatelé zvou k meditaci za svitu svíček a následnému povídání o hvězdách a víře i pozorování noční oblohy dalekohledem. Uherskobrodský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie vystaví „Strom modliteb“, ze kterého si každý bude moci nějakou utrhnout a odnést domů, a ve Valašských Kloboukách zase uspořádají modlitby ekumenického společenství z francouzského Taizé, které doprovodí skupina Adorare. Některé kostely také přiblíží své duchovní a kulturní bohatství v připravených textech anebo slovem průvodce – jako například v olomoucké kapli Božího Těla, kde se úkolu zhostí studenti zdejší univerzity.

Hojně využívané jsou letos výstavy: olomoucká katedrála sv. Václava nabídne panelovou výstavu k výročnímu roku sv. papeže Jana Pavla II. a v nedalekém pravoslavném kostele sv. Gorazda se zase ukáže tvorba malířky Viery Sokolinske, doplněná jejím koncertem. Ve Tvarožné Lhotě si návštěvníci mohou prostudovat výstavu věnovanou Zambii a také v Brodku u Přerova nabízejí vizuální zpestření prohlídky – zdejší kostel totiž zkrášlí speciální květinová výzdoba.

V Kroměříži hned dvakrát vsadili na hudbu: kostel Nanebevzetí Panny Marie zve na koncert při svíčkách a v kostele sv. Jana Křtitele zase na biblickou poezii s doprovodem hudby. A ve znamení hudby se Noc kostelů ponese také v Kašavě na Zlínsku, místní kostel totiž rozezní cimbálový koncert.

Nezapomíná se ani na nejmenší návštěvníky: například ve Francově Lhotě na Vsetínsku si vytvoří linoryt kostela a v Arcibiskupském paláci v Olomouci, který o Noci kostelů otevírá jinak nepřístupnou biskupskou kapli a z důvodu omezené kapacity je v něm nutná rezervace místa, vystoupí také děti z místní církevní mateřské školy Ovečka při hudebně-divadelním programu. Dospělí návštěvníci pak v kapli biskupské rezidence mohou zhlédnout plastiku „Chlebového Krista“ a ve vedlejším sále krátký videosnímek o pohnutém osudu arcibiskupa Matochy.

A někde pamatují také na návštěvníky znavené putováním po otevřených sakrálních objektech: v kostele sv. Filipa a Jakuba v olomoucké místní části Nové Sady se tak otevře farní kavárna a v Jedlí zase návštěvníkům nabízejí posezení na farní zahradě s občerstvením.

Slavnostní zahájení Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi se uskuteční v 18.00 v olomoucké modlitebně Bratrské jednoty baptistů, přítomen mu bude biskup Antonín Basler, hejtman Ladislav Okleštěk a primátor Olomouce Miroslav Žbánek i zástupci dalších zúčastněných církví.

V rámci zahájení bude lidem představen také průvodce, který zájemce zavede na místa spjatá v Olomouci s osobní přítomností tří světců: sv. Jana Sarkandra, sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy. Průvodce připravilo arcidiecézní Centrum pro kulturu k letošnímu jubilejnímu roku, kdy si během jarních měsíců připomínáme 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandera a zároveň 25. výročí jeho svatořečení sv. Janem Pavlem II. v Olomouci, dále 100 let od narození papeže sv. Jana Pavla II. a také 30 let od příjezdu sv. Matky Terezy do Olomouce. Lidé tak mohou nejen v rámci Noci kostelů projít ve stopách zmíněných světců katedrálu, Arcibiskupský palác, kostel sv. Michala, Sarkandrovu kapli nebo sloup Nejsvětější Trojice se Sarkandrovou sochou.

Návštěvníci budou mít navíc k dispozici další dvě novinky. K dosavadnímu pexesu kostelů jednak přibude ještě pexeso poutních míst olomoucké arcidiecéze. A Centrum pro kulturu pro letošní jubilejní rok sv. Jana Sarkandra připravilo i pracovní list pro rodiny s dětmi, stáhnout ho bude možné z webu Arcibiskupského paláce. Naopak letos vzhledem k mimořádné situaci nebylo možné vytvořit poutnický pas. Informace, které se v něm každý rok objevovaly, jsou ale k dispozici na webových stránkách NocKostelu.cz.

Letošní Noc kostelů bude mít také zajímavý interaktivní prvek: živé vstupy ze všech českých a moravských diecézí. Z Olomouce se bude živě vysílat od 20 hodin. Lidé budou moci se do programu zapojit svými dotazy, připravena je i soutěž o ceny. (více zde)

O Noci kostelů si zkrátka každý může přijít na své a nezhatí ji ani mimořádná situace kolem epidemie koronaviru. Přijďte se sami podívat a načerpat z tisíciletého dědictví moravské církve. Podrobnosti o zpřístupnění všech více než 120 objektů lze najít na www.nockostelu.cz. Při návštěvě kteréhokoli z nich je pochopitelně nutné dodržovat aktuální nařízení „3 R“ – mít roušku, dezinfikovat ruce a dodržovat rozestupy.