NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

KOMPAS poskytuje pomoc podnikatelům v krizi

By Publikováno 28. 5. 2020 Aktuality

Bojujete ve vaší firmě s dlouhodobými problémy? Dotkla se koronavirová krize vašeho podnikání a nevíte kudy dál? Na nic z toho nemusíte být sami. Sdružení KOMPAS Křesťanský podnikatel přichází s nabídkou manažerských konzultací pro všechny, kteří chtějí férově podnikat a z nějakého důvodu se jim nyní nedaří.

„Doba je nejistá a člověk dostává mnoho protichůdných informací. Jako na zavolanou se ke mně dostal e-mail s nabídkou konzultací s panem Jemelkou a panem Gebauerem, tak nebylo na co čekat a přihlásila jsem se,“ vysvětluje své motivace Kateřina Kufová, jednatelka společnosti ProEnvi, s.r.o.

Kdo jsou ti, se kterými můžete skrze videokonferenci aplikace Webex meetings, konzultovat své podnikatelské problémy?

JIŘÍ JEMELKA, předseda KOMPASu a zakladatel J.I.P. pro firmy: Dlouholeté zkušenosti z oblasti obchodu, krizového managementu firem a personálního auditu, přiměly Jiřího Jemelku založit společnost J.I.P. pro firmy, jejímž je výkonným ředitelem. Mezi největší schopnosti pana Jemelky patří silná orientace na lidi a zároveň na výsledky. Dovede vést a inspirovat. Je schopný prakticky řešit i velmi komplikované projekty.

MARTIN GEBAUER, investiční stratég: Pět let v pozici generálního ředitele společnosti České Radiokomunikace, tři roky v jejím finančním vedení a pracovní zkušenost interního auditu v Ernst & Young, jsou jen kapkou v moři toho, co Martin Gebauer k dnešku stihnul. Jeho nejsilnější stránky jsou ve strategickém plánování a dlouhodobých investicích.

A jak taková konzultace probíhá?

Přihlásíte se k videokonferenci, na níž bude společně s Vámi ještě 9 dalších podnikatelů. Jsou totiž oblasti, ve kterých bojujeme všichni a dá se tak poradit obecně. Poté je možnost se spojit s konzultanty k osobnímu rozhovoru. Tam se již budou řešit konkrétní specifické problémy, které tíží zrovna vás. Od konzultací není možné očekávat jednoduchá řešení na komplexní problémy té které firmy, ani to, že vaše potíže budou konzultanti řešit za vás. Můžete si ale být jisti, že si vás vyslechnou odborníci, kteří sami zvládli nejednu podnikatelskou krizi a udělají maximum pro to, aby vám v té vaší nabídli naději a konkrétní rady, jak z ní ven.

„Já občas sledovala různé rozvojové webináře, ale tento osobní kontakt „face to face“, ten mi zcela konkrétně rozšířil obzory, co a jak dělat. Jen se mi zdá, že poslední dny mají nějak podezřele málo hodin, tak se na aplikování rad teprve chystám,“ zprostředkovala svou zkušenost živnostnice Jana Staňová. Lumír Uvíra, finanční poradce doplňuje: „Při podnikání je nutné vydržet a jedinec sám většinou nemá dostatek sil být připraven na všechno. Tak se nebojte říct si o radu. Společenství KOMPAS je tu od toho. Jako křesťané přece máme táhnout za jeden provaz.“

KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s. je neziskovou organizací sdružující křesťanské obchodníky, manažery, podnikatele a samostatně výdělečné osoby. Spolek vznikl v roce 2018 jako nástupnická organizace do té doby neformálního stejnojmenného sdružení. Jeho posláním je podpořit křesťanské nebo křesťansky smýšlející podnikatele v jejich byznysu a zároveň jim poskytnout podporu, vedení a duchovní formaci. Spolek pro své členy pořádá pravidelná setkání v Praze, Hradci Králové, Jihlavě, Brně, Olomouci, Ostravě a ve Zlíně. Jednou za rok pak také organizuje výjezdní konferenci.

Alžběta Kalábová