NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

K poslechu je připravena 7. kapitola evangelia podle Jana

By Publikováno 26. 5. 2020 Aktuality, Lektoři

Pro všechny zájemce, kteří se chtějí ponořit do poslechu dobré zprávy o Pánu Ježíši, je nachystána nahrávka 7. kapitoly evangelia podle Jana. Audionahrávka nabízí čistě Boží slovo.

Nyní jsou tedy na webu arcibiskupství k dispozici audionahrávky sedmi kapitol. Každý týden bude přidána další kapitola, vždy s pozvánkou k poslechu. Takto do konce srpna vznikne nahrávka evangelia podle Jana jako celek.

„Ježíš jim na to řekl: ‚Moje učení není moje, ale toho, který mě poslal. Kdo je ochoten plnit jeho vůli, pozná, zdali to učení pochází od Boha, anebo zdali já mluvím sám ze sebe‘“ (Jan 7,16-17).

Ochota plnit jeho vůli, a tak lépe poznávat učení samého Boha, které nám zprostředkovává Pána Ježíš, k tomu nám může napomoci i poslech evangelia podle Jana. Umožňují to audionahrávky jednotlivých kapitol Janova evangelia, postupně přidávaných na arcidiecézní web i na web KulturaSlova. Nyní je připravena 7. kapitola: „V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v chrámě a hlasitě zvolal: ‚Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mně věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra.‘ To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven“ (Jan 7,37-39).

Jak hledat cesty, které by nás přibližovaly Božímu slovu, a co dělat pro to, abychom se otvírali Slovu života, nás inspiruje apoštolský list papeže Františka daný „mottu proprio“ k zavedení neděle Božího slova: „Proto stanovuji, že třetí neděle v liturgickém mezidobí má být věnována promýšlení a šíření Božího slova. Tato Neděle Božího slova spadá vhodně do období, v němž posilujeme naše vztahy k Židům a modlíme se za jednotu křesťanů. Nejde přitom o čistě časovou souvislost: Slavení Neděle Božího slova má ekumenický význam, protože Písmo svaté ukazuje těm, kteří mu naslouchají, cestu, po které se musíme vydat, abychom dosáhli autentické a pevné jednoty.“

A tato neděle by neměla zůstat jediným dnem určeným slovu Božímu, ale měla by být znovuvyčištěním pramene v našem srdci, z kterého prýští touha po poznání Kristovy osoby a jeho mocného slova: „Když židé slyšeli ta slova, někteří z nich říkali: ‚To je skutečně ten Prorok!‘ Druzí zase: ‚To je Mesiáš!‘ Ale jiní namítali: ‚Copak přijde Mesiáš z Galileje?‘“ (Jan 7,40-41). Služebníci odpověděli: „Žádný člověk nikdy tak nemluvil.“

Martina Pavlíková

Nahrávky je možné poslouchat zde.