NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Lidé si do Arcibiskupského paláce přišli vyslechnout přednášku o Hnutí fokoláre a jeho přínosu v době totality

By Publikováno 25. 5. 2020 26 května, 2020 Fotogalerie, Přednášky
Naplánovaná událost Fotogalerie Přednášky

U příležitosti stého výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre, se v Olomouci v sobotu 23. května 2020 uskutečnila přednáška „Hnutí fokoláre a jeho přínos naší společnosti v době totality“. Ve Slavnostním sále Arcibiskupského paláce s ní před asi třiceti přítomnými vystoupil doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd ČR, o svých zkušenostech promluvil také arcibiskup Jan Graubner nebo P. Martin Uher.

Jaroslav Šebek rozebral nejprve počátky hnutí v období totalitního režimu u nás i v dalších zemích východního bloku – NDR, Maďarsku a Polsku. Poutavým způsobem uvedl vybrané dokumenty z tajných svazků II. oddělení StB, týkající se hnutí, a představil také osobnosti, které se u nás o rozšíření a rozvoj Díla Mariina, jak se také Hnutí fokoláre nazývá, zasloužili. Byli to slovenský biskup Pavol Hnilica a italský kněz Quido Mirti přezdívaný „Cengia“. Ten cestoval po zemích východního bloku jako obchodník. Pomáhal šířit myšlenky hnutí v totalitních režimech. Mezi prvními českými fokolaríny byli kněží Karel Pilík, Bohumil Kolář, tehdejší kněz bez státního souhlasu a budoucí kardinál Miloslav Vlk, budoucí olomoucký arcibiskup Jan Graubner, Pavel Jančík, Jan Kutáč a řada dalších kněžských osobností.

Po skončení přednášky se rozvinula živá diskuze na dané téma. Větší část přítomných si tyto doby dobře pamatuje, mnozí proto obohatili program svým osobním svědectvím.

S využitím textu Karla Kavičky

Fotografie (Antonín Basler a Karel Kavička)