NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cyrilometodějské gymnázium funguje epidemii navzdory

By Publikováno 20. 5. 2020 Aktuality, Školy

Ani mimořádná situace spojená s pandemií Covid-19 neubrala na Cyrilometodějském gymnáziu, základní a mateřské škole v Prostějově nic z úsilí pomáhat mladým lidem v jejich rozvoji a vzdělanosti.

Studenti a žáci se rychle adaptovali na nové podmínky distančního vzdělávání a pravidelně naslouchají svým kantorům při online výuce, plní rozličné úkoly a také se aktivně zapojují do netradičních forem vzdělávání. Po návratu deváťáků (chodí jich 28 z 29) a maturantů začíná škola znovu ožívat tou správnou atmosférou. Chytají se přijímací zkoušky, naplánovány jsou maturity, život se vrací do normálu.

Stejně tak jako školka, která od 25. května obnovuje svůj provoz. Ani malé děti ale v mimořádné době nepřišly zkrátka. Každý týden se v mailech rodičů objevilo několik pracovních listů, podle kterých mohli rodiče vzdělávat své ratolesti. Za logopedická cvičení, skládačky, vybarvovačky, říkanky nebo příběhy o svatých, které chystaly paní učitelky svým dětem, jim pak děti jako poděkování zasílaly své fotky s výtvory, obrázky nebo přání.

A nezahálel ani školní kaplan, který využil možnosti vysílat pravidelně online bohoslužby ze školní kaple nejen pro studenty, ale i širokou veřejnost. A se studenty komunikoval i skrze streamovaná videa na kanále YouTube. Ti tak měli možnost dozvědět se více o Velikonocích nebo se zapojují do různých výzev spojených se slavením různých svátků.

Prostě, Prostějov a jeho církevní škola, krize nekrize, frčí a roste dál.

(cmg)