NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vychází nedělní graduál s Olejníkovými zpěvy pro neděle a slavnosti v liturgickém mezidobí

By Publikováno 19. 5. 2020 22 května, 2020 Aktuality, Hudba

Matice cyrilometodějská vydává v těchto dnech další knihu zpěvů pro obohacení bohoslužeb. „Nedělní graduál. Liturgické zpěvy pro neděle a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí“ z díla P. Josefa Olejníka uspořádal a předmluvou opatřil Vladimír Pavlík, úvodní slovo napsal brněnský biskup Vojtěch Cikrle; vychází s církevním schválením.

Nedělní graduál obsahuje liturgické zpěvy pro všechny neděle v liturgickém mezidobí a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí, tedy slavnosti Ježíše Krista Krále, Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (včetně související památky Neposkvrněného srdce Panny Marie). V dodatku je uvedeno několik schémat pro zpěv před evangeliem. Aby bylo možné tento zpěv zpívat podle libovolného schématu s příslušným textem verše před evangeliem, je v graduálu vložena samostatná příloha obsahující texty veršů před evangeliem pro neděle v mezidobí.

V dodatku je také uvedeno apoštolské Vyznání víry, které složil P. J. Olejník pro P. Cyrila Vrbíka a jeho farnost v Dubu nad Moravou v roce 1997, dále některé modlitby a několik antifon, které jsou určeny k liturgii, ale bez konkrétního zařazení. Ve varhanním doprovodu je vlepeno CD s nahrávkami zpěvů z Nedělního graduálu. CD nazpívaly tyto scholy a sbory: Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí, Chrámový sbor Velká Bystřice u Olomouce, Beati Cantores Holešov, Campanula Jeseník, Schola Dolní Lhota, Schola Opava, Schola OP Olomouc, Schola Ostrava-Pustkovec a Schola Arcibiskupského gymnázia Kroměříž.

Zpěvník o formátu A5 má 372 stran a stojí 295 Kč, varhanní doprovod o 334 stranách pak vychází ve formátu A4. Více na www.maticecm.cz a také na JosefOlejnik.cz.