NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

K poslechu je připravena 6. kapitola evangelia podle Jana

By Publikováno 19. 5. 2020 Aktuality, Lektoři

Pro všechny zájemce, kteří se chtějí ponořit do poslechu dobré zprávy o Pánu Ježíši, je nachystána nahrávka 6. kapitoly evangelia podle Jana. Audionahrávka nabízí čistě Boží slovo.

Nyní jsou tedy na webu arcibiskupství k dispozici audionahrávky šesti kapitol. Každý týden bude přidána další kapitola, vždy s pozvánkou k poslechu. Takto do konce srpna vznikne nahrávka evangelia podle Jana jako celek.

„Zeptali se ho: ‚Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?‘ Ježíš jim odpověděl: ‚To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal‘“ (Jan 6,29).

Vyprošovat si milost víry a Ducha Svatého pro sebe i druhé, zvláště teď v mariánském měsíci květnu za mocné přímluvy Matky Boží Panny Marie, můžeme i za pomoci poslechu další kapitoly Janova evangelia. To nás neustále ve všech kapitolách vede ke vztahu k Pánu Ježíši a ke vztahu k Otci. Učí nás poznávat, kým je pro nás Pán Ježíš: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa“ (Jan 6,51).

Janovo evangelium je celé prodchnuto láskou. Vždy s novou kapitolou se zároveň můžeme vracet i k předešlým kapitolám, abychom se nořili do této nabízené láskyplné Boží náruče a v ní postupně pronikali také do kontextu radostné zvěsti Miláčka Páně: „Co dává život je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život“ (Jan 6,63).

Boží slovo je bezpečným prostorem, do kterého se můžeme s naprostou důvěrou ponořit. Vyprošujme si proto neutuchající touhu naslouchat Božímu slovu a to i tehdy, když mu nerozumím nebo mě dokonce i znepokojuje.

A ještě myšlenka z apoštolského listu papeže Františka daného „mottu proprio“ k zavedení neděle Božího slova z druhého článku, navazující na myšlenku uvedenou v předešlém článku: „Věroučnou konstitucí Dei Verbum dal Druhý vatikánský koncil významný impuls novému objevování Božího slova. Vždy stojí za to promýšlet ho a převádět do života; textová podoba Božího slova je podstatou Písma svatého; odtud vychází jeho tradování z generace na generaci (2. kapitola), jeho charakter Bohem vnuknutého slova (3. kapitola), členění na Starý a Nový zákon (4. a 5. kapitola) a jeho význam v životě církve (6. kapitola)… V našem životě nesmí proto nikdy scházet tento rozhodující vztah k živému Božímu slovu, jímž Pán neustále oslovuje svou Nevěstu, aby mohla růst v lásce a ve svědectví o víře.“

Martina Pavlíková

Nahrávky je možné poslouchat zde.