NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Církevní ZŠ ve Veselí nad Moravou v době mimořádného opatření

By Publikováno 19. 5. 2020 21 května, 2020 Aktuality, Školy

Ani za časů koronaviru se na Církevní základní škole ve Veselí nad Moravou nezastavuje život – i když výuka probíhá převážně na dálku.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu byla škola 11. března uzavřena a výuka pokračuje tzv. distanční formou. Tento čas, kdy děti nejsou přítomny ve škole, využíváme k dokončení projektu „Vybudování specializované učebny na Církevní základní škole“. Projektem získáme kvalitativně vyšší úroveň ICT technologie. Nový server zajistí bezpečný přístup uživatelů k internetu. Vnitřní Wi-Fi pokrytí bude umožňovat plnohodnotné připojení až jednoho tisíce mobilních zařízení (mobilů, tabletů, počítačů). Škola v rámci projektu získá další mobilní IT učebnu.

Od března probíhá komunikace mezi rodiči, žáky a vyučujícími dálkovým přístupem především přes systém Bakaláři a přes webové stránky školy. A jak využívají učitelé digitální techniku, která je v současné situaci nenahraditelná? Vyučující denně komunikují se žáky, zasílají zadání a studijní materiály a poskytují jim zpětnou vazbu. Dále využívají výukové programy, on-line testy, videa, pořádají videokonference – GoogleMeet, Skype, MeetVPS, WhatsApp, Messenger, aby výuka byla co nejzajímavější. Žáci mohou využívat také nabídku programů ČT (UčíTelka, Odpoledka, Škola doma), bezplatné a uvolněné výukové portály vydavatelství učebnic a učebních pomůcek. Učitelé respektují různé možnosti žáků a jejich technické vybavení. Také poskytují žákům zpětnou vazbu, využívají individuální motivační hodnocení a pečlivě si evidují práci žáků.

Také zápis do 1. ročníku poznamenala plošná karanténa a mimořádná opatření. Děti se bohužel nemohly přijít podívat do své budoucí školy ani nemohly projít rituálem zápisového pohovoru s paní učitelkou. Zápis probíhal na dálku, korespondenční formou. Celkem bylo takto „virtuálně“ u zápisu 61 dětí, z toho nastoupí do 1. třídy v příštím školním roce 47 dětí a 14 dětí žádalo o odklad školní docházky. Pokud to situace a podmínky dovolí, připravíme před koncem školního roku pro budoucí prvňáčky alespoň krátké setkání s jejich třídními učitelkami.

V květnu jsme ve škole přivítali žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Každá třída přichází do školy dvakrát týdně na výuku matematiky a českého jazyka. Mají možnost konzultovat učivo a velmi oceňují osobní kontakt s vyučujícími a také se svými spolužáky. Přijímací zkoušky se budou konat v pondělí 8. června.

Přejeme všem, aby úspěšně zkoušky zvládli a aby po prázdninách mohli nastoupit na vybranou školu.