NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zdravotníci mohou nově vyjet za nemocnými lidmi bez domova až do terénu

By Publikováno 18. 5. 2020 Aktuality, Charita

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo v rámci programu „Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší a osobám ohroženým ztrátou přístřeší“ ordinaci pro lidi v nouzi Charity Olomouc dotací v celkové výši 7,5 milionů Kč. Po dobu 2 let budou hrazeny veškeré náklady jak personální a provozní, tak neinvestiční výdaje na dovybavení ordinace. Díky dotaci mohou nyní pracovníci a zdravotníci Charity Olomouc vyjíždět za nemocnými lidmi bez domova přímo do squatů a také zajistit přepravu imobilních pacientů k lékařským prohlídkám.

Dlouho očekávaný projekt komplexně zajišťuje nejen stávající provoz ordinace, ale zároveň rozšiřuje péči o lidi bez domova o možnost poskytnutí včasné pomoci včetně preventivní zdravotní péče a poradenství v oblasti zdraví. „Díky poskytnuté dotaci jsme mohli pořídit auto pro převoz pacientů, které je vybaveno lehátkem a místem pro invalidní vozík. Pověřený pracovník tak pravidelně vyráží do terénu, monitoruje zdravotní stav nemocných osob, které se nedostanou k lékaři, a realizuje převoz nemocných z terénu i z Domova sv. Anežky do potřebných zdravotnických zařízení,“ vysvětlil Jan Buka, zástupce ředitele Charity Olomouc.

Lépe předejít než následně léčit

Cílem projektu je předcházet chronickým onemocněním a akutním stavům ohrožujícím život lidí bez domova. „Stává se nám, že o někoho pečujeme, chodí k nám na převazy a pak už najednou nepřijde a my nevíme, co se s ním stalo. Lidé bez zázemí jsou často ve špatném zdravotním stavu a většinou přicházejí, až když je nemoc či poranění ve zhoršeném nebo chronickém stavu. Mnohem více také trpí infekčními a parazitárními onemocněními, mají problém dodržovat léčebný režim, docházet na pravidelné převazy, brát pravidelně léky,“ přibližuje situaci zdravotní sestra z olomoucké ordinace pro lidi v nouzi Helena Mikušková, která má nyní možnost vyjet za pacienty rovnou do terénu. Součástí podpory je rovněž preventivní působení ve vztahu k zneužívání návykových látek a řešení parazitárních nemocí přímo ve squatech a v provizorních obydlích.

Ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi byla otevřena v roce 2007 jako odpověď na problematickou dostupnost zdravotní péče pro lidi bez domova. Pět dní v týdnu nabízí lékařskou pomoc praktického lékaře lidem v regionu žijícím na ulici a klientům ubytovaným v zařízeních střediska. Ordinace spolupracuje s nízkoprahovým denním centrem, kde má pacient příležitost se před ošetřením umýt a získat čisté oblečení. Smyslem spolupráce je vytvořit sociálně zdravotní komplex, díky němuž je možné systematicky a efektivně řešit dosud opomíjený problém poskytování zdravotní péče lidem bez domova. Ordinace pro lidi v nouzi ošetří každoročně na 600 pacientů.

Eva Štefková, Charita Olomouc