NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Od 25. května se navyšuje počet osob na bohoslužbách až na 300

By Publikováno 18. 5. 2020 3 června, 2020 Aktuality

Na základě upřesnění vlády ze dne 15. května 2020 pro další fázi uvolňování pravidel budou od 25. května povoleny vnitřní a venkovní akce až do 300 osob, což se týká i bohoslužeb. Ty bude možné slavit za dodržení stávajících pravidel:

– V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob).

– Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce.

– Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

– Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.

– Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm.

– Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.

– Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.

– Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

– Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.

– Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

– Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Zdroj: www.cirkev.cz