NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

COMECE: Nastal čas, aby se EU postavila za práva seniorů

By Publikováno 18. 5. 2020 Aktuality

Téměř polovina lidí, kteří zemřeli na onemocnění Covid-19 v Evropě, jsou starší lidé a mnozí z nich byli obyvateli zařízení pro dlouhodobou péči. „Nastal čas zastavit „kulturu plýtvání“ a zaměřit se více na podporu rodin,“ uvedl generální tajemník Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) P. Barrios Prieto ve středu 13. května 2020.

Během současné pandemie představují starší lidé nejzranitelnější část naší společnosti. Nedávné statistiky zveřejněné Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vykreslují dramatickou realitu: více než 95% úmrtí na onemocnění Covid-19 v Evropě bylo u lidí starších 60 let a až polovina z nich byla obyvateli zařízení dlouhodobé péče. Staří lidé mají stejná práva na život a na zdraví jako všichni ostatní. V článku 35 Charty EU se uvádí, že „každý má právo na přístup k preventivní zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi“. Vzhledem k nedostatku počtu jednotek intenzivní péče v mnoha členských státech EU, však byly nemocnice během nejakutnějších fází pandemie nuceny upřednostňovat mladší pacienty před staršími.

„Těžkým rozhodnutím o lékařské záchraně životů se v budoucnu vyhneme, pouze pokud podstatně investujeme do našich zdravotnických systémů a přijmeme strategii, která skutečně podporuje rodiny,“ uvedl P. Manuel Barrios Prieto, generální tajemník COMECE. Jako přirozené a základní jednotce lidské společnosti by rodině měla být věnována zvláštní pozornost politických autorit na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. „A to zejména rodinám se zranitelnějšími členy: mladí lidé, starší lidé a osoby se zdravotním postižením,“ dodává P. Prieto. Nastal čas zastavit „kulturu plýtvání“, říká generální tajemník COMECE, který citoval papeže Františka a vyzval politické orgány, aby odvážně řešily tuto otázku také v souvislosti s významnými demografickými změnami, ke kterým v Evropě dochází.

COMECE vyzývá Evropskou komisi, aby předložila svou zprávu o demografii a zelenou knihu o stárnutí zvláště se zaměřením na situaci starších osob během současné pandemie Covid-19. Rovnováha mezi prací v rodině a neděle jako den odpočinku jsou navíc klíčovými tématy při posilování společenství ve společnosti a zlepšování způsobu, jakým se společnost stará o ty nejzranitelnější, především o starší lidi.

Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem obsahuje inovativní ustanovení o dovolené pro pečující. Přestože je na členských státech, aby prováděly tato ustanovení v souladu s příslušnými orgány, COMECE doporučuje Komisi, aby zajistila, že vnitrostátní orgány tyto ambiciózní předpisy přijmou.

S ohledem na tuto výzvu vytvořila COMECE ve spolupráci s Federací katolických rodinných asociací v Evropě (FAFCE) pracovní skupinu, která má vytvořit dokument reflektující současnou péči o starší lidi. Také by měl zformovat diskusi týkající se zájmů a práv starších lidí.

Zdroj: www.cirkev.cz