NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Před třiceti lety navštívila Olomouc Matka Tereza

By Publikováno 14. 5. 2020 Aktuality

Historická událost, která zanechala hlubokou stopu ve všech účastnících a zároveň byla požehnáním pro rozvoj aktivit v sociální oblasti – tak hodnotí návštěvu Matky Terezy v Olomouci hlavní organizátor Josef Kořenek. Světoznámá indická řeholnice albánského původu zavítala na Moravu 17. května 1990.

Během jednodenní návštěvy Olomouce, kam Matka Tereza přiletěla vrtulníkem ministerstva vnitra v rámci svého pobytu v tehdejším Československu, navštívila zakladatelka Misionářek lásky katedrálu sv. Václava. Setkala se zde nejen s tehdejším olomouckým arcibiskupem Františkem Vaňákem, na jehož pozvání město navštívila, ale také se zástupem lidí, kteří prostorný dóm zcela zaplnili. V katedrále přednesla Matka Tereza své poselství o postoji k chudým a poté přešla na nedalekou faru, kam ji doprovázel farář P. Leopold Dýmal.

Jak vzpomíná hlavní organizátor této události a tehdejší student Josef Kořenek, základy návštěvy byly položeny ještě za socialismu. „Vyměnil jsem si tehdy s Matkou Terezou několik dopisů, jejichž obsahem byla otázka možnosti působení sester Matky Terezy v tehdejším Československu,“ říká Kořenek. S obsahem dopisů prý posléze seznámil také arcibiskupa Vaňáka, který chtěl indickou řeholnici do své diecéze pozvat.

„Když jsme se dozvěděli, že Matka Tereza je právě v Čadci na Slovensku, pan arcibiskup Vaňák mě pověřil, abych se za ní s naší dosavadní korespondencí vypravil a nabídl jí setkání v Olomouci,“ říká Kořenek, který zde ve stejné době zakládal Vysokoškolské katolické hnutí.

Do Čadce se vypravil společně se světícím biskupem Josefem Hrdličkou. „S Matkou Terezou a dalšími asi třemi sestrami jsme se nejprve společně modlili. Matka Tereza si pak prohlédla naši korespondenci, pokývala hlavou a začali jsme prakticky řešit, kdy se může v Olomouci zastavit,“ ohlíží se za čtvrt století starou událostí Kořenek.

Jednalo se podle něj o jednu z největších akcí té doby, na níž se zásadním způsobem podíleli studenti. „Návštěva byla připravovaná doslova ze dne na den, po nocích jsme vyráběli plakáty, letáčky i velké postery, aby olomoučtí obyvatelé i studenti o návštěvě věděli a mohli se jít osobně s Matkou Terezou pozdravit a setkat. Dómský farář P. Dýmal mě ve všech krocích podporoval a sestrám také nabídl část prostor,“ vzpomíná Kořenek a uzavírá: „Tato historická návštěva svaté Matky Terezy nejen zanechala hlubokou stopu ve všech, kteří se s ní mohli setkat, ale domnívám se, že to také bylo požehnání pro rozvoj dalších aktivit na sociálním poli v Olomouci.“