NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Už nechci být zrnem, které zapadne do trní a mezi kameny

By Publikováno 13. 5. 2020 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Upřímnější vztah k Ježíši Kristu jsem našel poté, když jsem dostal druhou šanci žít dál, a teď je mi víra oporou ve chvílích dobrých i špatných, předkládá v rubrice Zkušenosti s Bohem svou životní pouť pan Josef.

Jsem muž ve středním věku, který má své klady a zápory a který by se spolu s manželkou rád těšil z vnoučat od našich dospělých synů a dcery. Ale i to jednou přijde. Tak jako přišel můj upřímnější vztah k Ježíši Kristu a jeho učení, a to v rozmezí několika měsíců. A bylo to i za cenu nejvyšší, jíž jsem byl svědkem. V mém případě se stal téměř zázrak, prosby a modlitby manželky i známých byly vyslyšeny a já jsem dostal druhou šanci žít dál.

Do té doby mi sice nedělalo problém jít v neděli na mši svatou, ale stával jsem v zadní části chrámu Páně, byl jsem prostě neaktivní. Následně, po zmíněných událostech, mi došlo, že tuto druhou šanci je třeba opětovat. Po dlouhé odmlce přišla svátost smíření a s ní přijímání, začal jsem sedávat s manželkou při mši svaté v přední části kostela, a tak se víc a víc začala naplňovat i ta třetí, duchovní stránka života. Přispívá k tomu také četba duchovní literatury.

Po určitém čase se v myšlenkách začala objevovat otázka, co já a svátost církevní dospělosti. V okolních farnostech se konaly přípravy na biřmování již dříve, ale chtěl jsem počkat na naši farnost. Již vzpomínaná třetí stránka života se víc a víc otevírá a naplňuje Duchem Svatým a jeho dary. Vztah mezi námi je živý a pro mne povzbuzující. Dary jeho lásky jsou mi blízké, a proto se chci jimi řídit. Každý člověk nebo rodina zažije situace, které prověří naši osobnost. Poznávám, že řešení těchto okolností se daleko lépe zvládá s pomocí modlitby a víry v to, co nám nabízí a s láskou dává Ježíš Kristus. Záleží jen na nás samotných, jak tuto nabídku přijmeme.

Osobně už nechci být tím zrnem, které zapadne do trní a mezi kameny, ale zrnem, které padlo na úrodnou půdu, aby mě víra v Ježíše Krista provázela i nadále životem a byla tou správnou a jedinou oporou ve chvílích dobrých i špatných, oporou při osobním rozhovoru s Ježíšem Kristem, kdy děkuji a prosím za všechno dobro, které dostávám.

Josef