NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cesta světla v době pandemie

By Publikováno 13. 5. 2020 Aktuality

Co je Cesta světla? Nová velikonoční pobožnost s latinským názvem „Via lucis“ se inspiruje tradiční pobožností křížové cesty, „Via crucis“. Spočívá v rozjímání 14 zastavení o slavných velikonočních událostech. Texty i s videoklipy k soukromé modlitbě doma nyní nabízí P. Pavel Šupol z Otrokovic

Cesta světla začíná velikonočním ránem, kdy ženy nacházejí prázdný hrob, tedy Kristovým zmrtvýchvstáním, a pokračuje setkáváním zmrtvýchvstalého Krista s jeho učedníky, jeho nanebevstoupením až k seslání Ducha Svatého. Po staletí uvádí křížová cesta věřící do první části velikonočních událostí, do Kristova utrpení. Podobně cesta světla slavená ve věrnosti evangeliu může pomoci věřícím porozumět i druhé části Velikonoc, Pánovu vzkříšení.

Modlitbu i s úvodním popisem lze najít na tomto místě.