NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

K poslechu je připravena 5. kapitola Janova evangelia

By Publikováno 12. 5. 2020 18 května, 2020 Aktuality, Lektoři

Pro všechny zájemce, kteří se chtějí ponořit do poslechu dobré zprávy o Pánu Ježíši, je nachystána nahrávka 5. kapitoly evangelia podle Jana. Audionahrávka nabízí čistě Boží slovo.

Nyní jsou tedy na webu arcibiskupství k dispozici audionahrávky pěti kapitol. Každý týden bude přidána další kapitola, vždy s pozvánkou k poslechu. Takto do konce srpna vznikne nahrávka evangelia podle Jana jako celek.

„Byl tam jeden člověk, ten byl nemocný už osmatřicet let. Když ho Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je tak nemocný už dlouho, zeptal se ho: ‚Chceš být zdráv?‘“ (Jan 5,5). Zkusme si představit, že Ježíš se takto ptá mě. Co mu odpovím?

Pán Ježíš oslovil tohoto nemocného sám od sebe a položil mu tuto jasnou otázku. Nemohoucí ležící u rybníka Bethzatha v blízkosti Ovčí brány neodpovídá Ježíši jasně ano nebo ne. A přesto: Ježíš mu řekl: „Vezmi své lehátko a choď.“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil (5,8).

Dnes je otázka „Chceš být zdráv?“ velice aktuální. Modlíme se za uzdravení nemocných, za jejich ošetřující lékaře a zdravotníky, za jejich blízké, modlíme se za ochranu před nákazou, za ukončení šíření koronaviru. Ale je také spoustu jiných nemocí a mnoho nemocných, které pandemická situace odsunula do pozadí. A v neposlední řadě obrovská nemocnost mezilidských vztahů.

A zde přichází Pán Ježíš a ptá se: „Chceš být zdráv?“ A nabízí nám své uzdravující slovo, které je plné života. Je nám nabízen lék Božího slova. Využijme toho tak nesmírně cenného daru, který je lékem i pokrmem zároveň.

Audionahrávky Janova evangelia nabízí ponoření se do poslechu uzdravujícího Božího slova bez nároku na cokoliv. Prostě jen dovolit Božímu slovu, aby proniklo celou naši bytost, ať mu rozumím, anebo nikoli. Nechat se obejmout uzdravujícím slovem, ať je to nemocný nebo ošetřující člověk. Oba potřebují posilu.

A ještě myšlenka z apoštolského listu papeže Františka daný „mottu proprio“ k zavedení neděle Božího slova z druhého článku: „Stalo se už velmi rozšířenou praxí, že se křesťanské společenství při určitých příležitostech zamýšlí nad velikou hodnotou, kterou Boží slovo znamená pro jeho každodenní život. V místních církvích je mnoho iniciativ, které věřícím otevírají stále hlubší přístup k Písmu svatému; projevují tak svou vděčnost za tento velký dar, snaží se podle něho žít a cítí odpovědnost za věrohodné svědectví o něm… V našem životě nesmí proto nikdy scházet tento rozhodující vztah k živému Božímu slovu, jímž Pán neustále oslovuje svou Nevěstu, aby mohla růst v lásce a ve svědectví o víře.“

Martina Pavlíková

Nahrávky je možné poslouchat zde.