NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kup oběd a pomoz nám postarat se o ty, kteří neměli v životě štěstí

By Publikováno 5. 5. 2020 Aktuality, Charita

Pan Karel pracoval jako lesní dělník až do doby, než utrpěl pracovní úraz. Chůzi o dvou francouzských holích dnes zvládá jen s obtížemi, každodenně potřebuje dopomoc při hygieně, oblékání, chystání jídla či doprovodu k lékaři. Potřebné péče se mu dostává v Domově sv. Anežky na Svatém Kopečku u Olomouce. Jeho příjem je však natolik nízký, že nestačí na to, aby pokryl všechny potřebné výdaje na bydlení, péči i stravování. V podobné situaci se nachází téměř polovina tamních klientů. Charita Olomouc vyhlašuje finanční sbírku KUP OBĚD. Příspěvky od jednotlivých dárců budou použity na úhradu obědů pro konkrétní potřebné klienty domova sv. Anežky.

Pan Karel strávil velkou část svého života náročnou prací v lese. Osudným se mu stal pracovní úraz, následkem něhož trpí postižením periferních nervů, které se projevuje nestabilitou a poruchou chůze. Do práce se již nemohl vrátit. Jeho rodiče se o něj starali několik let v rodné vesničce nedaleko Olomouce. Když zemřeli, ocitl se pan Karel sám, bez pomoci. Nový domov našel v azylovém domě s pečovatelskou službou na Svatém Kopečku u Olomouce. Z dávek hmotné nouze a příspěvku na péči má však sotva na uhrazení nákladů spojených s ubytováním a péčí.

Příběh pana Karla, je však jen jedním z několika dalších podobných příběhů. Ve stejné situaci se nachází v domově sv. Anežky téměř polovina klientů. Důvodem je skutečnost, že v domově žijí starší lidé se sníženou soběstačností, kteří jsou tzv. nízkopříjmoví. Celou situaci navíc umocňuje pandemie, kdy s vyhlášením nouzového stavu dochází k opožděným výplatám dávek ubytovaným klientům. Ocitají se tak v situaci, kdy jim po uhrazení ubytování a péče nezbývá na stravování.

Charita se snaží teplé jídlo klientům zajistit. „Domov sv. Anežky pečuje o základní potřeby klienta, včetně celodenní stravy. V případě, že náš klient nemá z objektivního důvodu finance, aby hradil stravování, ubytování nebo péči o svou osobu, tak klientovi hradíme potřebné služby z vlastních zdrojů. Naše zdroje jsou ale omezené a situace už pro nás začíná být dlouhodobě neudržitelná,“ vysvětluje Alexandr Dvořák, vedoucí Střediska Samaritán.

Projekt KUP OBĚD

Charita Olomouc se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc v duchu výzvy „KUP OBĚD a pomoz nám tak postarat se o potřebné lidi, kteří neměli v životě tolik štěstí“. Jedná se o finanční dar, kterým dárce může přímo zakoupit oběd pro potřebného klienta. Lze rovněž volit mezi jednorázovou koupí jednoho oběda anebo zaplatit obědy jedné osobě na celý týden případně na celý měsíc. Cena jednoho oběda je 85 korun. Další možností je nastavit pravidelné příspěvky a stát se tak přímo patrony či ochránci jednotlivých klientů.

„V domově bydlí lidé, kteří mají například cukrovku, a kvalitní jídlo je pro ně základním předpokladem, aby se jejich zdravotní situace dále nezhoršovala,“ přibližuje Alexandr Dvořák. Charita Olomouc má v současné době v Domově sv. Anežky plnou ubytovací kapacitu, což je 30 osob, a zhruba poloviny z nich se dotýká finanční krize. „K dnešnímu dni v pořadníku evidujeme dalších 120 osob se sníženou soběstačností, kteří čekají na uvolněné lůžko, což potvrzuje, že Domov sv. Anežky je službou, která v síti sociálních služeb citelně chyběla,“ dodává Alexandr Dvořák.

Projekt KUP OBĚD spouští Charita Olomouc 5. května při příležitosti Giving Tuesday Now, dne globální solidarity.

Eva Štefková, Charita Olomouc