NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

K poslechu je připravena 4. kapitola Janova evangelia

By Publikováno 5. 5. 2020 18 května, 2020 Aktuality, Lektoři

Pro všechny zájemce, kteří se chtějí ponořit do poslechu dobré zprávy o Pánu Ježíši, je nachystána nahrávka 4. kapitoly evangelia podle Jana. Audionahrávka nabízí čistě Boží slovo.

Nyní jsou tedy na webu arcibiskupství k dispozici audionahrávky čtyř kapitol. Každý týden bude přidána další kapitola, vždy s pozvánkou k poslechu. Takto do konce srpna vznikne nahrávka evangelia podle Jana jako celek.

Ta bude k dispozici všem zájemcům o poslech tohoto evangelia, ať už na rovině vzdělávací nebo čistě osobní – setkání s Kristem bytostné a důvěrné, ponoření se do jeho příběhu a jeho učení. Což právě nabízí Janovo evangelium:  „Kdo se však napije vody, kterou mu já dám, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného“ (Jan 4,14). „Královský úředník mu odpověděl: ‚Pane, přijď, než moje dítě umře!‘ Ježíš mu řekl: ‚Jen jdi, tvůj syn je živ.‘ Ten člověk uvěřil tomu slovu, které mu Ježíš řekl, a šel“ (Jan 4, 49-50).

A abychom si ještě lépe uvědomili význam a přínos poslechu Božího slova, najdete vždy u této pozvánky inspirující  myšlenku z apoštolského listu papeže Františka daný „mottu proprio“ k zavedení neděle Božího slova: „Vztah mezi Vzkříšeným, společenstvím věřících a Písmem svatým je důležitý pro naši identitu. Bez Pána, který nás uvádí do Písma svatého, není možné hluboce mu porozumět. Pravdivý je však i opak: Bez Písma svatého nelze porozumět událostem v Ježíšově poslání a v poslání církve ve světě. Právem mohl sv. Jeroným napsat: ‚Neznat Písmo znamená neznat Krista‘“ (prolog z komentáře k Izaiášovi).

Martina Pavlíková

Nahrávky je možné poslouchat zde.